TWORZYMY TECHNOLOGIĘ WYTWARZANIA NOWEJ GENERACJI PRZEZROCZYSTYCH WARSTW PRZEWODZĄCYCH PRĄD ELEKTRYCZNY DO ZASTOSOWAŃ W WYŚWIETLACZACH LCD ORAZ CIENKOWARSTWOWYCH OGNIWACH FOTOWOLTAICZNYCH.

o-nas

Nad czym pracujemy

Firma XTPL rozwija przełomową technologię ultra precyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów.

Chroniona zgłoszeniem patentowym technologia XTPL jest innowacyjna w skali globalnej. Technologia XTPL pozwala na wytwarzanie linii o szerokości pojedynczych mikrometrów (1-5 mikrometórw), czyli około 50 razy węższych linii niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku.

Drukując metaliczne nanomateriały, technologia XTPL umożliwia wytwarzanie ultra cienkich (1 do 5 mikrometrów) linii przewodzących prąd elektryczny. Jednocześnie minimalna szerokość wytwarzanych elementów przewodzących umożliwia osiągnięcie niespotykanej dotychczas optycznej transparentności wytwarzanych struktur. Wykorzystanie powyższych cech technologii XTPL pozwoli na opracowanie nowej generacji warstw TCF (Transparent Conductive Films). Technologia XTPL umożliwi otrzymanie warstw TCF nisko-kosztowych, o bardzo wysokiej optycznej transparentności przy zachowaniu bardzo niskiej rezystancji powierzchniowej. Opracowywana technologia ma zastosowanie w globalnych branżach cienkowarstwowych ogniw słonecznych oraz w branży producentów wyświetlaczy LCD.

our-philosophy-is

Odbiorcy technologii XTPL

  • Producenci LCD (70% rynku TCF)
  • Producenci ogniw fotowoltaicznych (30% rynku TCF)
  • Producenci szkła
  • Inni, np. duże ekrany dotykowe, e-papier, OLED, urządzenia elastyczne
zespol

Zespół

Zespół XTPL tworzą osoby z ponadprzeciętnymi dokonaniami naukowymi oraz zaangażowana i doświadczona kadra menedżerska.

DR FILIP GRANEK

DR FILIP GRANEK

CTO View Details
DR ZBIGNIEW ROZYNEK

DR ZBIGNIEW ROZYNEK

CSO View Details
SEBASTIAN MŁODZIŃSKI

SEBASTIAN MŁODZIŃSKI

CEO View Details
DR FILIP GRANEK

DR FILIP GRANEK

CTO

Lider naukowo-technologiczny projektu, to jeden z najlepszych na świecie specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania ogniw słonecznych oraz technologii opartych o nanomateriały. Przez blisko 10 lat pracował w najbardziej prestiżowych, międzynarodowych placówkach badawczych i przedsiębiorstwach typu Hi-Tech, m.in. Fraunhofer ISE (Niemcy), ECN (Holandia), ANU (Australia), Kingstone Semiconductor Company Ltd. (Chiny). Kierował pracami badawczymi w ścisłej współpracy z największymi przedstawicielami branży fotowoltaicznej z Europy, Azji oraz USA. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Burgena (Akademia Europea), stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członek prestiżowej Young Academy of Europe, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, stypendium nimieckiego DAAD, prestiżowy grant badawczy LIDER finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wyróżniony w rankingu wybitnych innowatorów nowej Europy „New Europe 100 Challengers”. Autor 70 publikacji naukowych i 30 międzynarodowych zgłoszeń patentowych i patentów.

DR ZBIGNIEW ROZYNEK

DR ZBIGNIEW ROZYNEK

CSO

Głównym członkiem zespołu technologicznego jest dr Zbigniew Rozynek: wybitny młody naukowiec, z blisko 10-letnim stażem w jednostkach naukowych w Norwegii, Szwecji, Austrii i Brazylii. Ekspert w zakresie fizyki cieczy koloidalnych oraz materii złożonej, fizyki i chemii powierzchni, fizyki minerałów, a także fizyki stosowanej. Dr Rozynek opublikował dwa razy z rzędu artykuły naukowe w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie: “Nature”. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, w tym przez Fundację na rzecz nauki Polskiej oraz na międzynarodowych konferencjach naukowych. Autor wielu prestiżowych publikacji naukowych.

SEBASTIAN MŁODZIŃSKI

SEBASTIAN MŁODZIŃSKI

CEO

Liderem biznesowym jest Sebastian Młodziński, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie biznesowe poparte licznymi sukcesami w wielu branżach, m.in. nowych technologii, finansowej, reklamowej. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Wykładowca akademicki, konsultant w pracach badawczo-rozwojowych. Współpracuje z wieloma podmiotami zajmującymi się rozwojem nowoczesnych technologii.

nasza-propozycja

Dla inwestorów

Po roku pracy od powstania spółki XTPL osiągnęliśmy kolejne kamienienie milowe w drodze do opracowania warstw TCF nowej generacji. Dzięki temu podnieśliśmy znacząco poziom gotowości technologicznej naszego rozwiązania i obniżyliśmy ryzyka związane z realizacją założonych celów. Obecnie prowadzimy działania związane z pozyskaniem kapitału w ramach drugiej rundy finansowania. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na dalszy rozwój technologii opracowywanej przez Spółkę (przejście ze skali laboratoryjnej do skali technicznej), ochronę własności intelektualnej oraz przygotowanie do wdrożenia. Zachęcamy inwestorów zainteresowanych współpracą z nami do kontaktu.

do-pobrania

Do pobrania

Dla inwestorów

Materiały prasowe

Zapraszamy do kontaktu