o-nas

Nad czym pracujemy

Firma XTPL rozwija przełomową technologię ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów.

Chroniona zgłoszeniem patentowym technologia XTPL jest innowacyjna w skali globalnej i pozwala na wytwarzanie linii o szerokości 400nm, czyli ponad 100 razy węższych niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku.

Drukując metaliczne nanomateriały, technologia XTPL umożliwia wytwarzanie ultracienkich (400nm) linii przewodzących prąd elektryczny. Jednocześnie minimalna szerokość wytwarzanych elementów przewodzących umożliwia osiągnięcie niespotykanej dotychczas optycznej przejrzystości wytwarzanych struktur. Wykorzystanie powyższych cech technologii XTPL pozwoli na opracowanie nowej generacji warstw TCF (Transparent Conductive Films). Technologia XTPL umożliwi produkowanie warstw TCF o niskim koszcie jednostkowym, o bardzo wysokiej optycznej transparentności przy zachowaniu bardzo niskiej rezystancji powierzchniowej. Opracowywana technologia ma zastosowanie w globalnych branżach cienkowarstwowych ogniw słonecznych oraz w branży producentów wyświetlaczy, ekranów dotykowych oraz elastycznej elektroniki. Ze względu na jej cechy i parametry techniczne określana jest jako 'disruptive technology' w ww. branżach, czyli taka, która ma szansę wpłynąć na zmianę reguł gry.

our-philosophy-is

Odbiorcy technologii XTPL

  • Producenci LCD (70% rynku TCF)
  • Producenci ogniw fotowoltaicznych (30% rynku TCF)
  • Producenci szkła
  • Inni, np. duże ekrany dotykowe, e-papier, OLED, urządzenia elastyczne
zespol

Zespół

Nad technologią XTPL pracuje interdyscyplinarny zespół chemików, fizyków, elektroników, inżynierów materiałowych o skumulowanym 80-letnim doświadczeniu badawczym, wspierany przez doświadczonych menedżerów.

DR FILIP GRANEK

DR FILIP GRANEK

CTO View Details
DR ZBIGNIEW ROZYNEK

DR ZBIGNIEW ROZYNEK

CSO View Details
SEBASTIAN MŁODZIŃSKI

SEBASTIAN MŁODZIŃSKI

CEO View Details
DR FILIP GRANEK

DR FILIP GRANEK

CTO

Lider naukowo-technologiczny projektu, to jeden z najlepszych na świecie specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania ogniw słonecznych oraz technologii opartych o nanomateriały. Przez blisko 10 lat pracował w najbardziej prestiżowych, międzynarodowych placówkach badawczych i przedsiębiorstwach typu Hi-Tech, m.in. Fraunhofer ISE (Niemcy), ECN (Holandia), ANU (Australia), Kingstone Semiconductor Company Ltd. (Chiny). Kierował pracami badawczymi w ścisłej współpracy z największymi przedstawicielami branży fotowoltaicznej z Europy, Azji oraz USA. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Burgena (Akademia Europea), stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członek prestiżowej Young Academy of Europe, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, stypendium nimieckiego DAAD, prestiżowy grant badawczy LIDER finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wyróżniony w rankingu wybitnych innowatorów nowej Europy „New Europe 100 Challengers”. Autor 70 publikacji naukowych i 30 międzynarodowych zgłoszeń patentowych i patentów.

DR ZBIGNIEW ROZYNEK

DR ZBIGNIEW ROZYNEK

CSO

Głównym członkiem zespołu technologicznego jest dr Zbigniew Rozynek: wybitny młody naukowiec, z blisko 10-letnim stażem w jednostkach naukowych w Norwegii, Szwecji, Austrii i Brazylii. Ekspert w zakresie fizyki cieczy koloidalnych oraz materii złożonej, fizyki i chemii powierzchni, fizyki minerałów, a także fizyki stosowanej. Dr Rozynek opublikował dwa razy z rzędu artykuły naukowe w jednym z najbardziej prestiżowych czasopism naukowych na świecie: “Nature”. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany, w tym przez Fundację na rzecz nauki Polskiej oraz na międzynarodowych konferencjach naukowych. Autor wielu prestiżowych publikacji naukowych.

SEBASTIAN MŁODZIŃSKI

SEBASTIAN MŁODZIŃSKI

CEO

Liderem biznesowym jest Sebastian Młodziński, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie biznesowe poparte licznymi sukcesami w wielu branżach, m.in. nowych technologii, finansowej, reklamowej. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Wykładowca akademicki, konsultant w pracach badawczo-rozwojowych. Współpracuje z wieloma podmiotami zajmującymi się rozwojem nowoczesnych technologii.

nasza-propozycja

Dla inwestorów

Po dwóch latach od powstania spółki XTPL osiągnęliśmy kolejne kamienie milowe w drodze do opracowania warstw TCF nowej generacji. Dzięki temu podnieśliśmy znacząco poziom gotowości technologicznej naszego rozwiązania i możliwość jego skalowania oraz zastosowania w rożnych branżach. Nasza technologia chroniona jest zgłoszeniem patentowym przygotowanym przez uznaną na świecie kancelarię patentową.

do-pobrania

Do pobrania

Logotypy

 

Zapraszamy do kontaktu