XTPL

XTPL jako jedna z 15 firm wybranych przez Komisję Europejską zaprezentuje swoją technologię podczas TechInnovation 2017 w Singapurze

Spółka XTPL bierze udział w targach TechInnovation 2017 jako jedna z 15 firm reprezentujących Komisję Europejską. Wrześniowa konferencja i wystawa to największe w Singapurze międzynarodowe wydarzenie łączące przedsiębiorców z wynalazcami i spółkami opracowującymi przełomowe technologie m.in. z dziedziny informatyki, elektroniki, medycyny czy energetyki.

Branżowo-technologiczne targi TechInnovation odbywają się w tym roku po raz szósty. W wydarzeniu bierze udział ponad 100 wystawców, którzy przedstawią kilkaset nowych, gotowych do wprowadzenia na rynek technologii. XTPL to jedna z piętnastu firm wybranych do zaprezentowania swoich pomysłów na stoisku Komisji Europejskiej.

Rozwiązanie XTPL – chroniona zgłoszeniem patentowym technologia ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów – ma szansę zrewolucjonizować między innymi branżę ogniw słonecznych, wyświetlaczy czy elastycznej elektroniki. Podczas TechInnovation 2017 spółka przedstawia wynalazek i możliwości jego zastosowania poszukującym technologii i współpracy biznesowej firmom z całego świata.

Targi w Singapurze gromadzą dziesiątki przedsiębiorców z bardzo interesującej nas części świata, jaką jest Azja Południowo-Wschodnia, osób decyzyjnych w firmach, szefów centrów badawczo-rozwojowych, szukających technologii, które są w stanie udoskonalić ich produkty lub procesy przemysłowe. To dla nas najlepsi partnerzy do rozmów o współpracy. Jesteśmy w Singapurze po to, aby nawiązać przyszłościowe relacje z potencjalnymi klientami i kooperantami. Zainteresowanie technologią XTPL zagranicznych przedsiębiorców to jeden z najważniejszych celów firmy na obecnym etapie rozwoju biznesu – mówi dr Filip Granek, CEO XTPL.

Spółka XTPL 14 września zadebiutowała na NewConnect. W lipcu z sukcesem zakończyła zapisy na akcje. W akcjonariacie firmy znalazły się i polskie, i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Popyt w transzy dla klientów indywidualnych był ponad 13 razy większy niż dostępna liczba akcji, co przełożyło się na 93% redukcję. Spółka pozyskała 10 mln zł na komercjalizację swojej technologii.

Choć spółka od początku dedykuje swój wynalazek branży fotowoltaicznej oraz producentom wyświetlaczy, bada także możliwość wykorzystania technologii druku nanomateriałów w zupełnie nowych obszarach, m.in. elektroniki drukowanej, nano- oraz mikrofotoniki, tzw. smart windows i zabezpieczeń antypodróbkowych.

Targi TechInnovation 2017 odbywają się w dniach 19-20 września.

Kolejny zagraniczny fundusz inwestuje w spółkę XTPL SA

Do grona znaczących akcjonariuszy XTPL SA dołączył kolejny fundusz inwestycyjny z Niemiec, który po debiucie ogłosił, że przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Według zawiadomienia Heidelberger Beteiligungsholding AG posiada 102.000 akcji Emitenta.

Heidelberger Beteiligungsholding AG, który jest częścią notowanego na giełdzie we Frankfurcie znanego niemieckiego holdingu inwestycyjnego Deutsche Balaton AG o kapitalizacji 192 mln euro, to firma inwestycyjna lokująca kapitał przede wszystkim w papierach wartościowych notowanych na rynku kapitałowym, głównie w obligacjach i akcjach. Spółka wybiera najczęściej niemieckie aktywa, jednak korzysta także z atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych poza granicami swojego kraju, ponieważ jej zarząd nie podlega żadnym ograniczeniom, jeśli chodzi o regiony, branże lub okres inwestycyjny. W dniu 14 września fundusz zawiadomił o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zainteresowanie zagranicznych inwestorów jest dla nas potwierdzeniem atrakcyjności naszej spółki i globalnego potencjału technologii XTPL. Nie ukrywamy tego, że jednym z kluczowych aspektów naszej strategii jest współpraca z międzynarodowymi liderami technologicznymi. Inwestorzy spoza Polski pozwalają nam nawiązać kontakty z istotnymi podmiotami na zagranicznych rynkach. Zaufanie, jakim obdarzyli naszą spółkę, uwiarygadnia wartość i technologię XTPL – mówi dr Filip Granek, prezes zarządu XTPL SA.

Heidelberger Beteiligungsholding AG to drugi zagraniczny fundusz inwestycyjny w akcjonariacie XTPL. Wcześniej w ofercie publicznej Emitenta udział wziął także ACATIS Investment GmbH, który objął ponad 5% akcji XTPL. ACATIS to jeden z najbardziej znanych funduszy inwestycyjnych w krajach niemieckojęzycznych, a wartość jego aktywów wynosi 3 miliardy euro.

Pierwsze notowanie akcji XTPL na NewConnect


14 września akcje XTPL zadebiutowały na rynku NewConnect. W budynku Giełdy Papierów Wartościowych zgromadzeni goście, w tym inwestorzy i dziennikarze, mieli okazję poznać historię firmy oraz jej plany na przyszłość.

Dr Filip Granek, prezes zarządu XTPL, zapowiedział między innymi, że pierwsza sprzedaż technologii XTPL nastąpi w przeciągu kilku najbliższych miesięcy, a przychody spółka osiągnie w 2018 roku. Także w przyszłym roku kalendarzowym XTPL planuje podpisać pierwsze kontrakty.

W osiągnięciu tych celów pomoże zaplanowana budowa działów rozwoju biznesu czy nowych laboratoriów aplikacyjnych.

Wcześniej zajmowaliśmy się przede wszystkim inkubowaniem technologii, badaniami i rozwojem, dziś chcemy to już przeobrazić w badania i rozwój oraz komercjalizację i na to przeznaczymy środki z IPO. Zbudujemy dział rozwoju biznesu, którego dziś nie mamy, zbudujemy nowe laboratoria do badań aplikacyjnych, wyprodukujemy pierwszą partię naszych drukarek laboratoryjnych i – co najważniejsze – będziemy pracowali już nad prototypowym wdrożeniem naszej technologii w przemyśle – mówił dr Filip Granek.

Prezes zarządu podkreślił, że firma planuje ekspansję globalną, którą wspierać będzie między innymi działalność na polskich i zagranicznych rynkach finansowych. XTPL z NewConnect chce przenieść się na duży parkiet i doprowadzić też do równoległych notowań na zagranicznych giełdach.

Relacja z debiutu XTPL SA na NewConnect:

XTPL SA zadebiutuje na NewConnect 14 września

Spółka XTPL 14 września zadebiutuje na NewConnect. W ramach przeprowadzonych w lipcu zapisów na akcje w ofercie publicznej spółka XTPL pozyskała 10 mln zł na komercjalizację swojej technologii.

W ramach oferty publicznej zaoferowano łącznie 155 tysięcy akcji, w tym w transzy instytucjonalnej 135 tysięcy. Klienci detaliczni mogli zapisać się na łącznie 20 tysięcy akcji. Popyt w transzy dla klientów indywidualnych był ponad 13 razy większy niż dostępna liczba akcji, co przełożyło się na 93% redukcję.

W ofercie publicznej udział wziął znany zagraniczny fundusz inwestycyjny – ACATIS Investment GmbH, który objął ponad 5% akcji XTPL. Jest to jeden z najbardziej znanych funduszy inwestycyjnych w Europie, a wartość jego aktywów wynosi 3 miliardy euro.

Spółka XTPL działa na rynku transparentnych optycznie i przewodzących elektrycznie warstw (ang.Transparent Conductive Films – TCF). Wartość rynku Emitenta wynosi 6 mld dolarów i w samym obszarze fotowoltaiki i wyświetlaczy rośnie niemal 25% rocznie. Unikalne właściwości technologii XTPL, takie jak wysoka transparentność czy skalowalność procesu drukowania, umożliwią odegranie istotnej roli w tym sektorze gospodarki. Kolejną branżą, do której spółka zamierza kierować swoją ofertę, jest obszar elektroniki drukowanej.

Patrząc przez pryzmat potrzeb rynkowych, technologia XTPL to rewolucja. Drukowane nanomateriały pozwolą zmienić zasady gry na masowym rynku ogniw słonecznych, wyświetlaczy i ekranów dotykowych – tłumaczy dr Filip Granek, CEO XTPL. – Jestem przekonany, że precyzyjne drukowanie materiałów to przyszłość wielu branż, w których możemy odegrać znaczącą rolę. Tak jak dziś drukujemy książki czy gazety, będziemy w przyszłości drukowali również zaawansowane urządzenia elektroniczne, m.in. nowoczesne sensory i zabezpieczenia antypodróbkowe.

Wejście spółki na NewConnect jest ściśle związane z realizacją strategii XTPL. Firma zakończyła właśnie pierwszy etap prac, który polegał przede wszystkim na zbudowaniu prototypu – demonstratora technologii XTPL – i zaprezentowanie go światu. Teraz spółka zbliża się do etapu komercjalizacji jej technologii. Pieniądze pozyskane z oferty mają wesprzeć ten proces.

Pieniądze z IPO pozwolą nam na stworzenie i rozwój tej części firmy, która będzie generować przychody. Skupimy się przede wszystkim na produkcji drukarek laboratoryjnych, rozbudowie naszych laboratoriów, budowie działu rozwoju biznesu oraz na pracach nad tworzeniem spersonalizowanych rozwiązań dla przemysłu – dodaje dr Filip Granek.

Spółka podpisała już kilka listów intencyjnych z międzynarodowymi firmami zainteresowanymi wdrożeniem jej technologii. Są wśród nich między innymi Trina Solar, notowany na nowojorskiej giełdzie największy globalny producent modułów fotowoltaicznych, czy też Wise Device Inc., światowy lider w dziedzinie rozwoju automatyki do mikroskopii przemysłowej.

Międzynarodowy fundusz inwestycyjny w akcjonariacie XTPL

ACATIS Investment GmbH – fundusz inwestycyjny z Niemiec – objął ponad 5% akcji spółki XTPL w ofercie publicznej. Nowy akcjonariusz XTPL jest jednym z najbardziej znanych funduszy inwestycyjnych w Europie. Wartość aktywów ACATIS to 3 miliardy euro.

ACATIS Investment GmbH zarządza jednymi z najczęściej nagradzanych niemieckich funduszy inwestycyjnych. Zarządzający nim dr Hendrik Leber został uznany najlepszym managerem funduszu inwestycyjnego w 2017 roku przez jednego z wiodących wydawców ekonomicznych w Niemczech – der Finanzen Verlag, a czasopismo „Privat Banker” przyznało ACATIS Investment GmbH tytuł najlepszego funduszu butikowego w 2016 roku. Ponadto Fundusz jest co roku wyróżniany przez Euro Fund Awards w różnych kategoriach.

Zaangażowanie się inwestora o profilu międzynarodowym potwierdza wiarygodność przyjętego przez nas modelu biznesowego. Obecność ACATIS w naszym akcjonariacie to z jednej strony spory zastrzyk środków finansowych, ale z drugiej dostęp do międzynarodowego know-how w zakresie budowania wartości i rozwoju biznesu w branżach technologicznych, a także wsparcie w budowaniu relacji z przedstawicielami przedsiębiorstw działających na różnych rynkach (tj. z potencjalnymi kontrahentami). Wierzymy, że fakt, iż ACATIS stał się naszym partnerem, wpłynie pozytywnie na ocenę naszej spółki przez kontrahentów o globalnym zasięgu i umożliwi efektywne dotarcie do nich z oferowaną przez nas technologią – mówi dr Filip Granek, CEO XTPL.

Polityka inwestycyjna ACATIS Investment GmbH polega na wybieraniu spółek ze znaczącym potencjałem wzrostu, których wartość wewnętrzna przewyższa aktualną cenę rynkową. Fundusz jest inwestorem głównie długoterminowym, zatem jego obecność poprawia stabilność akcjonariatu. Co więcej, dołączenie akcji XTPL do portfela ACATIS świadczy o uznaniu przez fundusz branży nanotechnologicznej jako bardzo perspektywicznej. Zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną ACATIS, poprzez aktywne wspieranie firm i dzielenie się doświadczeniem, uczestniczy w budowaniu wartości przedsiębiorstw, w które zainwestował.

Spółka XTPL prowadziła zapisy na akcje w ofercie publicznej w lipcu. W transzy instytucjonalnej zaoferowano 135 tysięcy akcji, natomiast klienci detaliczni mogli zapisać się na łącznie 20 tysięcy akcji. Popyt w transzy dla klientów indywidualnych był ponad 13 razy większy niż dostępna liczba akcji, co przełożyło się na 93% redukcję. W wyniku przeprowadzenia Oferty publicznej Spółka pozyskała 10 mln zł na komercjalizację swojej technologii.

XTPL niebawem zadebiutuje na NewConnect.

XTPL z sukcesem zakończył emisję akcji, pozyskując ponad 10 mln zł. Stopa redukcji w transzy detalicznej osiągnęła 93,02%

Spółka XTPL z sukcesem zakończyła zapisy na akcje, których cena ustalona w procesie book buildingu wyniosła 66 pln. W akcjonariacie firmy znalazły się i polskie, i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Popyt w transzy dla klientów indywidualnych był ponad 13 razy większy niż dostępna liczba akcji, co przełożyło się na 93% redukcję. Spółka pozyskała 10 mln zł na komercjalizację swojej technologii.

Zapisy na akcje trwały od 4 do 7 lipca. W transzy instytucjonalnej znalazło się 135 tysięcy akcji, natomiast klienci detaliczni mieli do dyspozycji 20 tysięcy akcji. Pozyskane od inwestorów fundusze stanowić będą 9,14% całości kapitału spółki.

Niezwykle cieszy nas duże zainteresowanie akcjami naszej firmy. Udało nam się zbudować różnorodny akcjonariat, obejmujący także zagranicznych inwestorów, na czym bardzo nam zależało. Teraz skupiamy się już jednak na tym, co dla nas najważniejsze, czyli na rozwoju naszego biznesu. Właśnie rozpoczęliśmy współpracę z kanadyjską firmą Wise Device Inc., mającą na celu rozwój technologii XTPL do zastosowań w procesie naprawy defektów matryc do wyświetlaczy, powstałych jeszcze w trakcie produkcji – tłumaczy dr Filip Granek, CEO XTPL.

XTPL planuje debiut na NewConnect w sierpniu.

Budowanie książki popytu XTPL zakończone. Cena emisyjna akcji wynosi 66 PLN

3 lipca spółka XTPL przeprowadziła proces book buildingu, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i pozwolił na ustalenie ceny emisyjnej wynoszącej 66 PLN. Ze względu na znaczny popyt, w szczególności ze strony zagranicznych funduszy inwestycyjnych, zarząd firmy postanowił zwiększyć transzę instytucjonalną do 135 tysięcy akcji. Klienci detaliczni mają do dyspozycji dodatkowo 20 tysięcy akcji. Zapisy trwają od 4 do 7 lipca.

W ciągu ostatnich tygodni wzięliśmy udział w wielu bardzo ważnych spotkaniach z inwestorami. Bardzo nas cieszy tak duże zainteresowanie, w szczególności ze strony inwestorów zagranicznych – mówi dr Filip Granek, CEO XTPL.

Zapisy na akcje firmy trwają od 4 do 7 lipca. Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA. Więcej informacji o spółce można znaleźć na stronie: www.xt-pl.com/inwestorzy.

Kanadyjski producent rozwiązań wykorzystywanych przez firmy Intel, Apple, Samsung i LG rozpoczyna współpracę z XTPL

Spółka XTPL rozpoczyna współpracę z kanadyjską firmą Wise Device Inc., światowym liderem w dziedzinie rozwoju automatyki do mikroskopii przemysłowej. Firma jest zainteresowana wykorzystaniem technologii XTPL w procesie naprawy defektów matryc do wyświetlaczy, powstałych jeszcze w trakcie produkcji. Plany wspólnych działań potwierdziła w wystawionym polskiej spółce liście intencyjnym.

Firma Wise Device Inc. została założona w 2005 roku. Zajmuje się rozwojem i dostarczaniem innowacyjnych systemów automatyki mikroskopowej do przemysłu półprzewodników, w tym globalnych gigantów z dziedziny technologii wyświetlaczy. Dziś zaopatruje między innymi firmy z Korei, Japonii, Tajwanu, Chin, USA i Europy.

Często jeszcze podczas procesu produkcji wyświetlaczy ciekłokrystalicznych w warstwach przewodzących w matrycy wyświetlacza pojawiają się defekty, m.in. w formie przerwanych połączeń elektronicznych. Istniejąca dziś na świecie technologia takiej lokalnej naprawy tego typu defektów opiera się na technologii Laser Chemical Vapour Deposition LCVD. Jest ona jednak bardzo skomplikowana oraz wykorzystuje toksyczne i niebezpieczne gazy. Przeanalizowane przez kanadyjską firmę możliwości oraz wyniki technologii ultraprecyzyjnego druku XTPL wskazują, że nasza metoda druku ultracienkich linii przewodzących prąd elektryczny może dużo efektywniej wyeliminować takie ograniczenia dzisiejszego standardu na rynku technologii naprawy lokalnych defektów w strukturach metalicznych. Nawiązując współpracę z Wise Device, wchodzimy w bardzo aktywnie rozwijającą się niszę na światowym rynku wyświetlaczy. Dzięki temu wkrótce rozpoczniemy współpracę z największymi światowymi producentami elektroniki – mówi dr Filip Granek, CEO XTPL.

Celem wspólnych działań XTPL i Wise Device Inc. jest rozwój wyspecjalizowanych technologii i urządzeń do wykorzystania w produkcji wyświetlaczy LCD. Firmy położą szczególny nacisk na opracowanie metody naprawy lokalnych defektów w połączeniach metalicznych w warstwach matryc TFT (ang. Thin-Film Transistor – tranzystor cienkowarstwowy), czyli kluczowych elementach wyświetlaczy LCD.

Unikalną cechą technologii opracowanej przez XTPL jest to, że umożliwia ona drukowanie bardzo cienkich (nawet w zakresie submikronowym) struktur przewodzących prąd elektryczny. Taka technologia jest bardzo pożądana na polu poprawy wydajności produkcji wyświetlaczy LCD, ponieważ jest w stanie naprawić usterki powstałe podczas procesu ich produkcji. Komplementarne kompetencje obu zespołów (Wise Device Inc. i XTPL) pozwolą na opracowanie i dostarczenie unikalnego systemu druku dla tego segmentu rynku – napisał w liście intencyjnym dr Adam Weiss, CEO Wise Device.

Możliwości technologii XTPL pozwalają sądzić, że w tym segmencie spółka XTPL będzie miała dwucyfrowy udział w najbliższych 2 latach.

To tylko jedna z wielu możliwości zastosowania technologii XTPL. Ultracienkie linie przewodzące prąd elektryczny mogą być użyte nie tylko w produkcji wyświetlaczy czy ogniw słonecznych, ale również w rozwiązaniach z zakresu elektroniki drukowanej, mikroelektroniki, biosensorów, nano- oraz mikrofotoniki, tzw. smart windows i zabezpieczeń antypodróbkowych. Na targach elektroniki drukowanej w Berlinie międzynarodowe przedsiębiorstwa działające w wyżej wymienionych obszarach wykazały zainteresowanie rozpoczęciem współpracy z XTPL.

Wise Device Inc. projektuje i produkuje innowacyjne rozwiązania w dziedzinie mikroskopii, obejmujące komponenty OEM, a także kompletne podsystemy optomechaniczne i optoelektroniczne. Technologia WDI pomaga osobom i firmom w wielu gałęziach przemysłu, w tym w dziedzinie nauk przyrodniczych, obrazowania biomedycznego, produkcji maszyn i elektroniki / produkcji półprzewodników. Jej rozwiązania są obecnie używane przez takie firmy jak Intel, Corning, Apple, Samsung i LG.

Inwestorzy zagraniczni zainteresowani akcjami XTPL. Zapisy kończą się 7 lipca

Odpowiadając na liczne zapytania ze strony inwestorów zarówno polskich, jak i zagranicznych, firma XTPL zdecydowała się przedłużyć zapisy do 7 lipca. Na akcje spółki mogą zapisywać się klienci instytucjonalni i indywidualni.

Według zaktualizowanego harmonogramu zapisy na akcje spółki XTPL będą trwały od 4 do 7 lipca 2017. Do 30 czerwca natomiast przedstawiciele firmy spotykają się z inwestorami w Polsce i za granicą.

Bardzo nas cieszy tak duże zainteresowanie, zwłaszcza ze strony inwestorów zagranicznych. Ze względu na napięty harmonogram spotkań w Polsce nie mogliśmy poświęcić inwestorom zagranicznym wystarczającej uwagi. Dlatego przedłużyliśmy termin zapisów, dzięki czemu spotkaliśmy się z inwestorami zagranicznymi oraz polskimi, co wcześniej nie było możliwe. Zależy nam na tym, aby nasz akcjonariat miał globalny charakter, ponieważ zasięg technologii XTPL i perspektywy rozwoju spółki są globalne – mówi dr Filip Granek, CEO XTPL.

Firma zdobyła już uznanie branży, które przekłada się na plany konkretnej współpracy oraz zaproszenia na największe światowe spotkania dotyczące fotowoltaiki, odnawialnych źródeł energii czy elektroniki drukowanej. Z firmami najbardziej zainteresowanymi wykorzystaniem technologii XTPL spółka podpisała już listy intencyjne.

Część polskich inwestorów – zwłaszcza instytucjonalnych – chciała odwiedzić nasze laboratoria we Wrocławiu. Zbyt krótki czas na spotkania z zainteresowanymi inwestycją w technologię XTPL nie dał im takiej szansy. Dzięki przedłużeniu tego czasu do końca czerwca stało się to możliwe – dodaje Granek.

W maju XTPL zaprezentował swoją technologię ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów na najważniejszych światowych targach i konferencji w branży elektroniki drukowanej w Berlinie. Tam rozpoczął etap pozyskiwania partnerów do współpracy, gotowych adoptować technologię XTPL do swoich potrzeb. Tam też pokazany po raz pierwszy przez spółkę prototyp urządzenia do taniego drukowania ultracienkich linii przewodzących prąd został zauważony i doceniony, a XTPL uhonorowany nagrodą Technical Development Manufacturing Award – jednym z najistotniejszych branżowych wyróżnień.

XTPL pracuje nad swoją technologią w nowoczesnych laboratoriach zlokalizowanych we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

XTPL jest innowacyjną spółką technologiczną, prowadzącą prace badawczo-rozwojowe (B+R) mające na celu rozwinięcie i komercjalizację przełomowej technologii ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów. Rozwijana przez XTPL technologia umożliwia wytwarzanie ultracienkich (o szerokości 150-500 nanometrów, czyli nawet do 400 razy węższych niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku) linii przewodzących prąd elektryczny. Taka szerokość wytwarzanych elementów przewodzących umożliwia osiągnięcie niespotykanej dotychczas w masowych zastosowaniach optycznej przejrzystości wytwarzanych struktur.

Przezroczyste przewodniki stworzone przez XTPL będzie można wykorzystać w branży fotowoltaicznej i wyświetlaczy, a także w elementach elektroniki drukowanej, mikroelektronik, biosensorach, nano- oraz mikrofotoniki, smart windows i zabezpieczeniach antypodróbkowych.

Zastrzeżenie do komunikatu prasowego:

„Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych, a ponadto nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o XTPL SA („Spółka”) oraz o ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce jest Memorandum Informacyjne Akcji serii M spółki XTPL SA wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (www.xt-pl.com), jak również na stronie internetowej Oferującego – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA (www. bossa.pl). Oferta Publiczna jest adresowana do rezydentów Rzeczypospolitej Polskiej.”

Globalna branża elektroniki drukowanej już chce testować technologię XTPL

Brytyjska firma badawcza IDTechEx przeprowadziła wśród firm i ośrodków badawczych działających w branży elektroniki drukowanej na całym świecie badanie dotyczące technologii XTPL. Wyniki pokazują skalę zainteresowania polskim wynalazkiem – aż 78,9% respondentów widzi możliwe zastosowania tej technologii w światowej branży elektroniki drukowanej, a 57,6% deklaruje, iż jest zainteresowane wykorzystaniem jej w swojej organizacji.

Badanie zostało przeprowadzone wśród 339 respondentów z 310 firm i ośrodków badawczych działających w branży elektroniki drukowanej na całym świecie.

Choć rynek elektroniki drukowanej znajduje się wciąż w fazie początkowego rozwoju, jego potencjał jest znaczący. Z raportu “Printed, Flexible and Organic Electronics 2015-2025” wynika, że średni roczny wzrost w latach 2015-2025 osiągnie 8,6%. IDTechEx szacuje, że jego wartość wzrośnie z 29 mld dolarów w 2016 roku do 70 mld dolarów w 2026 roku.

Firmy działające na tym rynku wciąż poszukują nowych technologii, które pozwolą im udoskonalić własne rozwiązania. Jedną z technologii, które mogą wykorzystać, jest opracowana przez XTPL metoda druku ultracienkich linii przewodzących prąd.

Badanie przeprowadzone przez IDTechEx pokazuje, że firmy i instytuty działające na rynku elektroniki drukowanej dostrzegają duży potencjał aplikacyjny i są poważnie zainteresowane zastosowaniem technologii XTPL:

· 78,9% respondentów widzi potencjalne zastosowania technologii ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriałów (technologii XTPL) w elektronice drukowanej
· 57,6% respondentów deklaruje zainteresowanie wykorzystaniem tej technologii w swojej organizacji
· 38% respondentów deklaruje chęć oceny próbek technologii lub urządzenia umożliwiającego jej używanie w czasie krótszym niż rok
· 50,3% respondentów oceniło technologię jak wartościową lub bardzo wartościową (oceny punktowe 4 lub 5 w skali ocen od 1 do 5)

Wyniki badania pozwalają spółce XTPL na rozpoczęcie bardzo zaawansowanych działań business developmentowych, mających na celu komercjalizację technologii również poza branżą TCF (ang. Transparent Conductive Films).

Tak duże zainteresowanie rynku i wysoka ocena naszej technologii pokazują, jak ogromną mamy szansę na zaistnienie w branży elektroniki drukowanej. Rynek jest otwarty na przetestowanie i zastosowanie naszej metody druku nanomateriałów, a ponad połowa ankietowanych firm deklaruje gotowość wykorzystania rozwiązania XTPL w swoich pracach. W niedługim czasie centrom i instytutom R&D udostępnimy naszą drukarkę laboratoryjną oraz nanotusze, które pozwolą uzyskiwać ultracienkie linie przewodzące i testować je do różnych zastosowań – mówi dr Filip Granek, CEO XTPL.

IDTechEx jest niezależną firmą badawczą, która od 1999 roku dostarcza klientom z ponad 80 krajów wyników analiz nowych technologii wchodzących na rynek. Eksperci firmy oceniają technologie i definiują ich możliwości wzrostu.

IDTechEx ma siedzibę w Wielkiej Brytanii oraz biura z USA, Niemczech, Japonii i Korei Południowej.