XTPL

XTPL z sukcesem zakończył emisję akcji, pozyskując ponad 10 mln zł. Stopa redukcji w transzy detalicznej osiągnęła 93,02%

Spółka XTPL z sukcesem zakończyła zapisy na akcje, których cena ustalona w procesie book buildingu wyniosła 66 pln. W akcjonariacie firmy znalazły się i polskie, i zagraniczne fundusze inwestycyjne. Popyt w transzy dla klientów indywidualnych był ponad 13 razy większy niż dostępna liczba akcji, co przełożyło się na 93% redukcję. Spółka pozyskała 10 mln zł na komercjalizację swojej technologii.

Zapisy na akcje trwały od 4 do 7 lipca. W transzy instytucjonalnej znalazło się 135 tysięcy akcji, natomiast klienci detaliczni mieli do dyspozycji 20 tysięcy akcji. Pozyskane od inwestorów fundusze stanowić będą 9,14% całości kapitału spółki.

Niezwykle cieszy nas duże zainteresowanie akcjami naszej firmy. Udało nam się zbudować różnorodny akcjonariat, obejmujący także zagranicznych inwestorów, na czym bardzo nam zależało. Teraz skupiamy się już jednak na tym, co dla nas najważniejsze, czyli na rozwoju naszego biznesu. Właśnie rozpoczęliśmy współpracę z kanadyjską firmą Wise Device Inc., mającą na celu rozwój technologii XTPL do zastosowań w procesie naprawy defektów matryc do wyświetlaczy, powstałych jeszcze w trakcie produkcji – tłumaczy dr Filip Granek, CEO XTPL.

XTPL planuje debiut na NewConnect w sierpniu.

Budowanie książki popytu XTPL zakończone. Cena emisyjna akcji wynosi 66 PLN

3 lipca spółka XTPL przeprowadziła proces book buildingu, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i pozwolił na ustalenie ceny emisyjnej wynoszącej 66 PLN. Ze względu na znaczny popyt, w szczególności ze strony zagranicznych funduszy inwestycyjnych, zarząd firmy postanowił zwiększyć transzę instytucjonalną do 135 tysięcy akcji. Klienci detaliczni mają do dyspozycji dodatkowo 20 tysięcy akcji. Zapisy trwają od 4 do 7 lipca.

W ciągu ostatnich tygodni wzięliśmy udział w wielu bardzo ważnych spotkaniach z inwestorami. Bardzo nas cieszy tak duże zainteresowanie, w szczególności ze strony inwestorów zagranicznych – mówi dr Filip Granek, CEO XTPL.

Zapisy na akcje firmy trwają od 4 do 7 lipca. Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA. Więcej informacji o spółce można znaleźć na stronie: www.xt-pl.com/inwestorzy.

Kanadyjski producent rozwiązań wykorzystywanych przez firmy Intel, Apple, Samsung i LG rozpoczyna współpracę z XTPL

Spółka XTPL rozpoczyna współpracę z kanadyjską firmą Wise Device Inc., światowym liderem w dziedzinie rozwoju automatyki do mikroskopii przemysłowej. Firma jest zainteresowana wykorzystaniem technologii XTPL w procesie naprawy defektów matryc do wyświetlaczy, powstałych jeszcze w trakcie produkcji. Plany wspólnych działań potwierdziła w wystawionym polskiej spółce liście intencyjnym.

Firma Wise Device Inc. została założona w 2005 roku. Zajmuje się rozwojem i dostarczaniem innowacyjnych systemów automatyki mikroskopowej do przemysłu półprzewodników, w tym globalnych gigantów z dziedziny technologii wyświetlaczy. Dziś zaopatruje między innymi firmy z Korei, Japonii, Tajwanu, Chin, USA i Europy.

Często jeszcze podczas procesu produkcji wyświetlaczy ciekłokrystalicznych w warstwach przewodzących w matrycy wyświetlacza pojawiają się defekty, m.in. w formie przerwanych połączeń elektronicznych. Istniejąca dziś na świecie technologia takiej lokalnej naprawy tego typu defektów opiera się na technologii Laser Chemical Vapour Deposition LCVD. Jest ona jednak bardzo skomplikowana oraz wykorzystuje toksyczne i niebezpieczne gazy. Przeanalizowane przez kanadyjską firmę możliwości oraz wyniki technologii ultraprecyzyjnego druku XTPL wskazują, że nasza metoda druku ultracienkich linii przewodzących prąd elektryczny może dużo efektywniej wyeliminować takie ograniczenia dzisiejszego standardu na rynku technologii naprawy lokalnych defektów w strukturach metalicznych. Nawiązując współpracę z Wise Device, wchodzimy w bardzo aktywnie rozwijającą się niszę na światowym rynku wyświetlaczy. Dzięki temu wkrótce rozpoczniemy współpracę z największymi światowymi producentami elektroniki – mówi dr Filip Granek, CEO XTPL.

Celem wspólnych działań XTPL i Wise Device Inc. jest rozwój wyspecjalizowanych technologii i urządzeń do wykorzystania w produkcji wyświetlaczy LCD. Firmy położą szczególny nacisk na opracowanie metody naprawy lokalnych defektów w połączeniach metalicznych w warstwach matryc TFT (ang. Thin-Film Transistor – tranzystor cienkowarstwowy), czyli kluczowych elementach wyświetlaczy LCD.

Unikalną cechą technologii opracowanej przez XTPL jest to, że umożliwia ona drukowanie bardzo cienkich (nawet w zakresie submikronowym) struktur przewodzących prąd elektryczny. Taka technologia jest bardzo pożądana na polu poprawy wydajności produkcji wyświetlaczy LCD, ponieważ jest w stanie naprawić usterki powstałe podczas procesu ich produkcji. Komplementarne kompetencje obu zespołów (Wise Device Inc. i XTPL) pozwolą na opracowanie i dostarczenie unikalnego systemu druku dla tego segmentu rynku – napisał w liście intencyjnym dr Adam Weiss, CEO Wise Device.

Możliwości technologii XTPL pozwalają sądzić, że w tym segmencie spółka XTPL będzie miała dwucyfrowy udział w najbliższych 2 latach.

To tylko jedna z wielu możliwości zastosowania technologii XTPL. Ultracienkie linie przewodzące prąd elektryczny mogą być użyte nie tylko w produkcji wyświetlaczy czy ogniw słonecznych, ale również w rozwiązaniach z zakresu elektroniki drukowanej, mikroelektroniki, biosensorów, nano- oraz mikrofotoniki, tzw. smart windows i zabezpieczeń antypodróbkowych. Na targach elektroniki drukowanej w Berlinie międzynarodowe przedsiębiorstwa działające w wyżej wymienionych obszarach wykazały zainteresowanie rozpoczęciem współpracy z XTPL.

Wise Device Inc. projektuje i produkuje innowacyjne rozwiązania w dziedzinie mikroskopii, obejmujące komponenty OEM, a także kompletne podsystemy optomechaniczne i optoelektroniczne. Technologia WDI pomaga osobom i firmom w wielu gałęziach przemysłu, w tym w dziedzinie nauk przyrodniczych, obrazowania biomedycznego, produkcji maszyn i elektroniki / produkcji półprzewodników. Jej rozwiązania są obecnie używane przez takie firmy jak Intel, Corning, Apple, Samsung i LG.

Inwestorzy zagraniczni zainteresowani akcjami XTPL. Zapisy kończą się 7 lipca

Odpowiadając na liczne zapytania ze strony inwestorów zarówno polskich, jak i zagranicznych, firma XTPL zdecydowała się przedłużyć zapisy do 7 lipca. Na akcje spółki mogą zapisywać się klienci instytucjonalni i indywidualni.

Według zaktualizowanego harmonogramu zapisy na akcje spółki XTPL będą trwały od 4 do 7 lipca 2017. Do 30 czerwca natomiast przedstawiciele firmy spotykają się z inwestorami w Polsce i za granicą.

Bardzo nas cieszy tak duże zainteresowanie, zwłaszcza ze strony inwestorów zagranicznych. Ze względu na napięty harmonogram spotkań w Polsce nie mogliśmy poświęcić inwestorom zagranicznym wystarczającej uwagi. Dlatego przedłużyliśmy termin zapisów, dzięki czemu spotkaliśmy się z inwestorami zagranicznymi oraz polskimi, co wcześniej nie było możliwe. Zależy nam na tym, aby nasz akcjonariat miał globalny charakter, ponieważ zasięg technologii XTPL i perspektywy rozwoju spółki są globalne – mówi dr Filip Granek, CEO XTPL.

Firma zdobyła już uznanie branży, które przekłada się na plany konkretnej współpracy oraz zaproszenia na największe światowe spotkania dotyczące fotowoltaiki, odnawialnych źródeł energii czy elektroniki drukowanej. Z firmami najbardziej zainteresowanymi wykorzystaniem technologii XTPL spółka podpisała już listy intencyjne.

Część polskich inwestorów – zwłaszcza instytucjonalnych – chciała odwiedzić nasze laboratoria we Wrocławiu. Zbyt krótki czas na spotkania z zainteresowanymi inwestycją w technologię XTPL nie dał im takiej szansy. Dzięki przedłużeniu tego czasu do końca czerwca stało się to możliwe – dodaje Granek.

W maju XTPL zaprezentował swoją technologię ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów na najważniejszych światowych targach i konferencji w branży elektroniki drukowanej w Berlinie. Tam rozpoczął etap pozyskiwania partnerów do współpracy, gotowych adoptować technologię XTPL do swoich potrzeb. Tam też pokazany po raz pierwszy przez spółkę prototyp urządzenia do taniego drukowania ultracienkich linii przewodzących prąd został zauważony i doceniony, a XTPL uhonorowany nagrodą Technical Development Manufacturing Award – jednym z najistotniejszych branżowych wyróżnień.

XTPL pracuje nad swoją technologią w nowoczesnych laboratoriach zlokalizowanych we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

XTPL jest innowacyjną spółką technologiczną, prowadzącą prace badawczo-rozwojowe (B+R) mające na celu rozwinięcie i komercjalizację przełomowej technologii ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów. Rozwijana przez XTPL technologia umożliwia wytwarzanie ultracienkich (o szerokości 150-500 nanometrów, czyli nawet do 400 razy węższych niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku) linii przewodzących prąd elektryczny. Taka szerokość wytwarzanych elementów przewodzących umożliwia osiągnięcie niespotykanej dotychczas w masowych zastosowaniach optycznej przejrzystości wytwarzanych struktur.

Przezroczyste przewodniki stworzone przez XTPL będzie można wykorzystać w branży fotowoltaicznej i wyświetlaczy, a także w elementach elektroniki drukowanej, mikroelektronik, biosensorach, nano- oraz mikrofotoniki, smart windows i zabezpieczeniach antypodróbkowych.

Zastrzeżenie do komunikatu prasowego:

„Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych, a ponadto nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o XTPL SA („Spółka”) oraz o ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce jest Memorandum Informacyjne Akcji serii M spółki XTPL SA wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (www.xt-pl.com), jak również na stronie internetowej Oferującego – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA (www. bossa.pl). Oferta Publiczna jest adresowana do rezydentów Rzeczypospolitej Polskiej.”

Globalna branża elektroniki drukowanej już chce testować technologię XTPL

Brytyjska firma badawcza IDTechEx przeprowadziła wśród firm i ośrodków badawczych działających w branży elektroniki drukowanej na całym świecie badanie dotyczące technologii XTPL. Wyniki pokazują skalę zainteresowania polskim wynalazkiem – aż 78,9% respondentów widzi możliwe zastosowania tej technologii w światowej branży elektroniki drukowanej, a 57,6% deklaruje, iż jest zainteresowane wykorzystaniem jej w swojej organizacji.

Badanie zostało przeprowadzone wśród 339 respondentów z 310 firm i ośrodków badawczych działających w branży elektroniki drukowanej na całym świecie.

Choć rynek elektroniki drukowanej znajduje się wciąż w fazie początkowego rozwoju, jego potencjał jest znaczący. Z raportu “Printed, Flexible and Organic Electronics 2015-2025” wynika, że średni roczny wzrost w latach 2015-2025 osiągnie 8,6%. IDTechEx szacuje, że jego wartość wzrośnie z 29 mld dolarów w 2016 roku do 70 mld dolarów w 2026 roku.

Firmy działające na tym rynku wciąż poszukują nowych technologii, które pozwolą im udoskonalić własne rozwiązania. Jedną z technologii, które mogą wykorzystać, jest opracowana przez XTPL metoda druku ultracienkich linii przewodzących prąd.

Badanie przeprowadzone przez IDTechEx pokazuje, że firmy i instytuty działające na rynku elektroniki drukowanej dostrzegają duży potencjał aplikacyjny i są poważnie zainteresowane zastosowaniem technologii XTPL:

· 78,9% respondentów widzi potencjalne zastosowania technologii ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriałów (technologii XTPL) w elektronice drukowanej
· 57,6% respondentów deklaruje zainteresowanie wykorzystaniem tej technologii w swojej organizacji
· 38% respondentów deklaruje chęć oceny próbek technologii lub urządzenia umożliwiającego jej używanie w czasie krótszym niż rok
· 50,3% respondentów oceniło technologię jak wartościową lub bardzo wartościową (oceny punktowe 4 lub 5 w skali ocen od 1 do 5)

Wyniki badania pozwalają spółce XTPL na rozpoczęcie bardzo zaawansowanych działań business developmentowych, mających na celu komercjalizację technologii również poza branżą TCF (ang. Transparent Conductive Films).

Tak duże zainteresowanie rynku i wysoka ocena naszej technologii pokazują, jak ogromną mamy szansę na zaistnienie w branży elektroniki drukowanej. Rynek jest otwarty na przetestowanie i zastosowanie naszej metody druku nanomateriałów, a ponad połowa ankietowanych firm deklaruje gotowość wykorzystania rozwiązania XTPL w swoich pracach. W niedługim czasie centrom i instytutom R&D udostępnimy naszą drukarkę laboratoryjną oraz nanotusze, które pozwolą uzyskiwać ultracienkie linie przewodzące i testować je do różnych zastosowań – mówi dr Filip Granek, CEO XTPL.

IDTechEx jest niezależną firmą badawczą, która od 1999 roku dostarcza klientom z ponad 80 krajów wyników analiz nowych technologii wchodzących na rynek. Eksperci firmy oceniają technologie i definiują ich możliwości wzrostu.

IDTechEx ma siedzibę w Wielkiej Brytanii oraz biura z USA, Niemczech, Japonii i Korei Południowej.

XTPL wyróżniony jedną z najważniejszych międzynarodowych nagród w branży elektroniki drukowanej

Spółka XTPL wzięła udział w najważniejszych na świecie targach elektroniki drukowanej IDTechEx Printed Electronics, podczas których przedstawiła prototyp urządzenia do taniego drukowania ultracienkich linii przewodzących prąd. Rozwiązanie zostało natychmiast zauważone i docenione, a XTPL uhonorowany nagrodą Technical Development Manufacturing Award – jednym z najistotniejszych branżowych wyróżnień.

W skład jury przyznającego nagrody weszli m.in: Ashutosh Tomar, główny inżynier ds. strategii technologicznych w Jaguar Land Rover, oraz profesor Ulrich Moosheimer z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Monachium.

Firma XTPL przedstawiła rozwiązanie pozwalające na drukowanie ultracienkich linii przewodzących z pominięciem złożonych procesów obróbki wstępnej i końcowej. To oznacza znaczny rozwój dla produkcji elektroniki drukowanej – skomentował Raghu Das, prezes IDTechEx.

Korzystając z drukarki XTPL, można wydrukować linie o szerokości nawet poniżej 150 nanometrów, czyli ponad 400 razy węższe niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku.

Nagroda Technical Development Manufacturing przyznana przez jury, którego członkowie reprezentują największe firmy z branży elektroniki drukowanej, ma dla nas szczególne znaczenie. Właśnie przedstawiliśmy nasz przyszły produkt – drukarkę laboratoryjną, która umożliwia tanie drukowanie nanomateriałów, i od razu została ona doceniona przez branżę. Nagroda, którą otrzymaliśmy podczas IDTechEX w Berlinie, najważniejszych międzynarodowych targów elektroniki drukowanej, potwierdza, że nasze rozwiązanie odpowiada na potrzeby rynku. Technologia XTPL może zostać wykorzystana w wielu sektorach gospodarki. Cieszymy się, że od teraz firmy z całego świata będą mogły szukać i rozwijać własne zastosowania dla naszego rozwiązania – mówi dr Filip Granek, prezes XTPL.

Zaprezentowana w Berlinie drukarka wyposażona w precyzyjną głowicę dozującą tusz dedykowana jest m.in. inżynierom z działów R&D, którzy będą mogli wykorzystywać technologię XTPL w swoich pracach badawczo-rozwojowych oraz szybkim prototypowaniu. Ultracienkie linie przewodzące prąd elektryczny mogą być użyte nie tylko w produkcji wyświetlaczy czy ogniw słonecznych, ale również w rozwiązaniach z zakresu elektroniki drukowanej, mikroelektroniki, biosensorów, nano- oraz mikrofotoniki, tzw. smart windows i zabezpieczeń antypodróbkowych.

Ultracienkie linie przewodzące prąd można już wydrukować! XTPL prezentuje prototyp drukarki

Spółka XTPL prezentuje pierwsze na świecie urządzenie do taniego drukowania ultracienkich linii przewodzących prąd. Przy jej pomocy można wydrukować linie o szerokości nawet poniżej 150 nanometrów, czyli ponad 400 razy węższe niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku. Drukarka  wyposażona w precyzyjną głowicę dozującą tusz dedykowana będzie m.in. inżynierom z działów R&D, którzy będą mogli wykorzystywać technologię XTPL w swoich pracach badawczo-rozwojowych oraz szybkim prototypowaniu.
XTPL po raz pierwszy pokaże światu swoją drukarkę podczas targów IDTechEx Printed Electronics Europe, które odbędą się w Berlinie 10 i 11 maja. To największe na świecie wydarzenie poświęcone drukowanej, organicznej i elastycznej elektronice.
W Berlinie zaprezentujemy kompletny zestaw będący demonstratorem naszej technologii: nanotusz, głowicę drukującą i wreszcie naszą prototypową drukarkę będącą platformą pozwalająca na stosowanie naszej technologii np. w pracach R&D  – mówi Filip Granek, CEO w XTPL.
A pomysłów na jej zastosowanie może być wiele. Jak mówią eksperci, ultracienkie linie przewodzące prąd elektryczny mogą być użyte nie tylko w produkcji wyświetlaczy czy ogniw  słonecznych, ale również w rozwiązaniach z zakresu elektroniki drukowanej, mikroelektroniki, biosensorów, nano- oraz mikrofotoniki, tzw. smart windows i zabezpieczeń antypodróbkowych.
W konstrukcji głowicy drukującej  zastosowaliśmy wiele unikalnych rozwiązań. Stworzyliśmy maszynę, która zapewni odbiorcom możliwość uzyskiwania ultracienkich linii przewodzących. Wszystko po to, aby naszą technologię można było testować do różnych zastosowań – dodaje Filip Granek.
Ważną częścią rozwiązania jest nanotusz, czyli specjalnie opracowany roztwór z zawieszonymi drobinkami metalu, który sprawia, że drukowane linie po przejściu procesu suszenia są od razu elektrycznie aktywne. Struktury tworzone obecnie na bazie nanotuszów receptury XTPL charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami w zakresie transparencji, przewodzenia i elastyczności.

Targi w Hanowerze i XTPL okiem mediów

XTPL bierze udział w największych targach przemysłowych na świecie, które odwiedza średnio 200 000 zwiedzających. Przedstawiciele firmy prezentują technologię XTPL członkom rządu, instytucji, przedsiębiorstw i gościom wydarzenia. Stoisko spółki odwiedził między innymi polski Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki.

Nasza technologia taniego drukowania nanomateriałów, która ma szansę zrewolucjonizować między innymi branżę ogniw słonecznych i wyświetlaczy, jest już na tyle dojrzała, że nadszedł czas na jej zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców. Od jakiegoś czasu przedstawiamy nasz wynalazek na międzynarodowych wydarzeniach, a targi w Hanowerze i ich tematyka okazały się dla nas doskonałą okazją do spotkań, rozmów i nawiązywania wartościowych kontaktów z przedstawicielami świata biznesu i przemysłu. Niebawem wchodzimy na NewConnect, możliwość kolejnego zestawienia naszej technologii z potrzebami jej potencjalnych odbiorców ma dla nas zatem szczególne znaczenie – mówi Sebastian Młodziński, współzałożyciel XTPL.

Obecność polskich młodych firm technologicznych w Hanowerze budzi duże zainteresowanie w mediach. O XTPL, technologii druku nanomateriałów i udziale w targach napisały między innymi Puls Biznesu, Interia.pl, Rzeczpospolita, Business Insider, Gazeta Prawna oraz media specjalistyczne, takie jak Magazyn Fotowoltaika.

Zapraszamy do lektury!

XTPL reprezentantem Polski na największych na świecie targach przemysłowych w Hanowerze

Spółka XTPL zaprezentuje swoją technologię podczas targów Hannover Messe 2017 na stoisku Polski, która jest w tym roku oficjalnym partnerem wydarzenia. XTPL jako jedna z trzech młodych technologicznych firm został zaproszony do udziału w targach przez Prezydenta RP oraz Ministra Rozwoju. Przedstawiciele spółki będą rozmawiać o możliwościach i zastosowaniach swojej technologii, spotkają się też z oficjalną delegacją niemieckiego rządu, w tym kanclerz Angelą Merkel, która odwiedzi polskie stoisko.

Targi w Hanowerze to największa i najważniejsza na świecie impreza przemysłowa. Na polskim stoisku zaprezentują się wybrane firmy z globalnym potencjałem, działające w zakresie wysokich technologii. Hasłem targów Hannover Messe 2017 jest „Integrated Industry – Creating Value”. Tematyka wydarzenia łączy w sobie zagadnienia od cyfryzacji produktu po efektywność energetyczną.

XTPL w swojej części stoiska umożliwi zwiedzającym obejrzenie pod mikroskopem ultracienkich linii przewodzących prąd wydrukowanych za pomocą opatentowanej technologii. Niedawno spółce udało się zmniejszyć szerokość drukowanych linii do poniżej 150 nanometrów.

Nie po raz pierwszy będziemy prezentować polską myśl technologiczną na arenie międzynarodowej. Cieszymy się, że technologia, nad którą pracujemy, jest tak wysoko oceniana przez innych przedsiębiorców, inwestorów i przedstawicieli władz. Targi w Hanowerze to największe tego typu wydarzenie na świecie, które pozwoli nam zaprezentować nasze rozwiązanie przed bardzo szerokim audytorium – mówi Filip Granek, CEO XTPL. – Mamy świadomość tego, że w technologii XTPL tkwi potencjał, z którego mogą skorzystać firmy z całego świata.

Targi Hannover Messe 2017 odbędą się w dniach 24-28 kwietnia.

XTPL idzie na NewConnect. Zapisy na akcje ruszają jeszcze w II kwartale

XTPL idzie na NewConnect
Spółka XTPL postanowiła zadebiutować na NewConnect. Firma chce pozyskać 10 mln złotych, które przeznaczy na rozwój laboratoriów aplikacyjnych oraz rozpoczęcie globalnej sprzedaży swojej technologii. Metoda druku 400 razy cieńszych od ludzkiego włosa linii przewodzących prąd elektryczny może zrewolucjonizować branżę fotowoltaiki oraz wyświetlaczy.

Firma XTPL rozwija przełomową i chronioną zgłoszeniem patentowym technologię ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów. Opracowywana metoda jest innowacyjna w skali globalnej i pozwala na wytwarzanie linii o szerokości poniżej 150 nanometrów, czyli ponad 400 razy węższych niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku. Technologia XTPL umożliwia wytwarzanie ultracienkich i transparentnych linii przewodzących prąd elektryczny, które mogą zostać wykorzystane m.in. w produkcji nowej generacji warstw TCF (Transparent Conductive Films) stosowanych w branży producentów paneli fotowoltaicznych, wyświetlaczy, ekranów dotykowych oraz elastycznej elektroniki.

Wartość rynku TCF szacowana jest dziś na ponad 5 mld dolarów, ale przewiduje się, że będzie rosnąć rocznie o kilkanaście procent. Około 2022 roku rynek ten powinien przekroczyć wartość 7,5 mld dolarów. Dodatkowo eksperci szacują, że do 2050 roku energia słoneczna stanie się największym źródłem energii elektrycznej na świecie, a jej znaczna część będzie pochodziła właśnie z ogniw fotowoltaicznych. Spółka XTPL działa więc na bardzo perspektywicznym rynku, a nasze szanse na globalny sukces potwierdza zainteresowanie międzynarodowych firm i instytutów, od których otrzymaliśmy listy intencyjne. Są wśród nich m.in. notowana na nowojorskiej giełdzie Trina Solar oraz inni globalni liderzy – mówi dr Filip Granek, CEO XTPL.

Obecnie na rynku TCF dominują warstwy ITO (ang. indium tin oxide). Ze względu na ograniczenia technologiczne (brak elastyczności, niska transparentność i wysoka rezystancja powierzchniowa), niestabilne ceny indu, ograniczone zasoby oraz dynamiczny rozwój elektroniki elastycznej ITO nie są już wystarczające. Producenci szukają zatem wydajniejszych technologicznie i tańszych rozwiązań, które jednocześnie pozwolą im się uniezależnić od kontrolowanego głównie przez Chiny pierwiastka ind.

Badania i testy przeprowadzone przez zespół XTPL potwierdzają, że stworzona technologia ma wyższą od ITO transparentność, wyższą od ITO elastyczność oraz niższą od ITO rezystancję elektryczną. Pozwoli zatem na podniesienie wydajności oraz obniżenie kosztów produkcji ogniw słonecznych, obniżenie poboru prądu przez wyświetlacz oraz poprawę wizualnych własności nasycenia obrazu kolorem. Dodatkowo metoda opracowana przez XTPL pozwala wytwarzać takie warstwy, które podczas wyginania nie będą traciły swoich własności. Rozwiązanie XTPL umożliwia więc producentom ogniw słonecznych czy wyświetlaczy przechodzenie na elastyczne podłoża.

Spółka od początku dedykuje swoją technologię branży fotowoltaicznej oraz wyświetlaczy, nie zamyka się jednak tylko na te sektory. Rozpoczęła właśnie proces tworzenia laboratorium aplikacyjnego, w którym będzie badać także możliwość wykorzystania technologii druku nanomateriałów w zupełnie nowych obszarach. XTPL bierze pod uwagę rozwiązania z zakresu elektroniki drukowanej, nano- oraz mikrofotoniki, tzw. smart windows i zabezpieczeń antypodróbkowych.

To właśnie na rozwój naszego laboratorium aplikacyjnego chcemy przeznaczyć część pieniędzy pozyskanych z emisji akcji. Drugą część zainwestujemy w rozwój globalnej współpracy technologicznej i sprzedaży naszej technologii. Już dziś bierzemy udział w międzynarodowych spotkaniach, konferencjach i targach, podczas których pozyskujemy partnerów do współpracy. Pierwsze szlaki mamy zatem przetarte, a o technologii XTPL każdego miesiąca wie coraz więcej firm na całym świecie – dodaje Granek.

Spółka będzie dostarczać odbiorcom kompleksowe rozwiązanie technologiczne, czyli urządzenia (drukarki laboratoryjne oraz drukarki przemysłowe) i nanotusze umożliwiające produkcję TCF. Taka strategia biznesowa zapewni firmie dwojaki przychód – jednorazowy (drukarki) i powtarzalny (tusze).

XTPL wejdzie na NewConnect w pierwszym półroczu 2017 roku. Na przełomie maja i czerwca ruszą zapisy na akcje. O ich rozpoczęciu spółka poinformuje w osobnym komunikacie.

Zaufanie ze strony ekspertów

XTPL jest jedną z najczęściej nagradzanych spółek technologicznych w Polsce. Jest zwycięzcą i finalistą wielu konkursów w Polsce i za granicą. Firma wygrała pierwszą polską edycję organizowanego przez MIT Enterprise Forum Poland akceleratora na licencji Massachusetts Institute of Technology; zdobyła także jeden z największych grantów w drugiej edycji konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

XTPL został też niejednokrotnie doceniony na arenie międzynarodowej. Otrzymał jako jedna z nielicznych polskich spółek prestiżowy europejski grant SME Instruments. Jako pierwsza polska firma został finalistą odbywającego się co dwa lata, uznanego konkursu fotonicznego IPho Venture Summit w Bordeaux, we Francji. XTPL jest też pierwszą i jedyną spółką, która reprezentowała nasz kraj w finale międzynarodowego konkursu Climate Venture Summit we Frankfurcie, w Niemczech.

Więcej informacji o spółce można znaleźć na stronie: www.xt-pl.com/inwestorzy.