XTPL

Informacja dotycząca zapytanie ofertowego nr 4STOCK/2017/3

Zapytanie ofertowe związane było z realizacją projektu „Przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect” w ramach PO IR poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie nr 4STOCK/2017/3 wpłynęła tylko jedna oferta. Wykonawca Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80 spełnił wszystkie kryteria wyboru ofert i został wybrany do realizacji zamówienia.

Wynik postępowania nr 4STOCK/2017/2

Informujemy, że postępowanie nr 4STOCK/2017/2 na przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect zakończyło się bez wyboru wykonawcy.

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła tylko 1 oferta od Wykonawcy, który nie spełniał kryteriów udziału w postępowaniu.

Zapytanie ofertowe: XTPL szuka firmy doradczej w związku z wejściem na NewConnect

W związku z realizacją projektu: „Przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect” w ramach PO IR poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock zapraszamy Państwa do składania ofert na usługi doradcze w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynku kapitałowym.

Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:
Główny:
66122000-1 Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek
Poboczne kody CPV podany w zapytaniu ofertowym.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe nr 5: Informacja o wyborze dostawcy

Spółka XTPL informuje, że wybrała dostawcę odczynników chemicznych spośród ofert, które spłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 5/2017 „dostawa odczynników chemicznych” w związku z realizacją projektu: „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Szczegółowe informacje o wybranym podmiocie znajdują się w załączniku.

Zapytanie ofertowe nr 5, dostawa odczynników chemicznych

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy do Zapytania ofertowego nr 5/2017

W załączeniu przedstawiamy odpowiedzi na pytania Wykonawcy do Zapytania ofertowego nr 5/2017 z dnia 3.04.2017 r. na dostawę odczynników chemicznych.

Załącznik – odpowiedzi na pytania wykonawcy

Zapytanie ofertowe: XTPL szuka firmy doradczej w związku z wejściem na NewConnect

W związku z realizacją projektu: „Przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect” w ramach PO IR poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock zapraszamy Państwa do składania ofert na usługi doradcze w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynku kapitałowym.

Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:

Główny:

66122000-1 Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek

Poboczne kody CPV podany w zapytaniu ofertowym.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe nr 4STOCK /2017/2

Załącznik nr 1 – arkusz kalkulacyjny

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – wykaz przeprowadzonych pierwszych ofert publicznych IPO

Anulowanie zapytania ofertowego z 28 marca 2017

Informujemy, że postępowanie na wybór firmy doradczej w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z wejściem na NewConnect zostało anulowane.

Załącznik – anulowanie

Zapytanie ofertowe: XTPL poszukuje dostawcy odczynników chemicznych

W związku z realizacją projektu: „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę  odczynników chemicznych. Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 24000000-4 Produkty chemiczne.

Kody poboczne:

24300000-7 Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
33696300-8 Odczynniki chemiczne
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Termin składania ofert: 12.04.2017

Zapytanie ofertowe: XTPL poszukuje firmy doradczej w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z wejściem na NewConnect.

W związku z realizacją projektu: „Przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect” w ramach PO IR poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock zapraszamy Państwa do składania ofert na usługi doradcze w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynku kapitałowym.

Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:

Główny:

66122000-1 Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek

Poboczne kody CPV podane są w zapytaniu ofertowym.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe nr 4STOCK_2017

Załącznik nr 1 – arkusz kalkulacyjny

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – wykaz przeprowadzonych pierwszych ofert publicznych IPO

Przetarg na strategię ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych.

W związku z realizacją projektu „Opracowanie strategii ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych dla technologii transparentnych warstw przewodzących wytwarzanych metodą XTPL” w ramach programu GO_Global.pl zapraszamy Państwa do składania ofert na usługę opracowania strategii ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych oraz usług dodatkowych.

Dokumenty i treść zapytania ofertowego