XTPL

Zapytanie ofertowe nr 8/2017

w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych i materiałów eksploatacyjnych do laboratorium.
Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV:
Główny:
33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane
Poboczne:
24000000-4 Produkty chemiczne
24300000-7 Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
33696300-8 Odczynniki chemiczne
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
18143000-3 Akcesoria ochronne
30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby
38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Zapytanie nr 8 na dostawę szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych i materiałów eksploatacyjnych do laboratorium

Zapytanie nr 8 załącznik nr 1 zestawienie przedmiotu zamówienia

Zapytanie nr 8 załącznik nr 2 wykaz dostaw

Zapytanie nr 8 załącznik nr 3 arkusz kalkulacyjny oferty

Zapytanie nr 8 załącznik nr 4 oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie nr 8 załącznik nr 5 – wzór umowy

Zapytanie nr 8 załącznik nr 6 zestawienie szkieł w ramach pierwszej dostawy

Zapytanie ofertowe RPO/1/ZK

W związku z realizacją projektu pn.:
„Opracowanie demonstracyjnych prototypów drukarki laboratoryjnej wraz z odpowiednimi formułami nanotuszy prowadzące do komercjalizacji technologii drukowania ultra cienkich linii przewodzących do zastosowań w obszarze elektroniki drukowanej” zapraszamy Państwa do składania ofert na usługi badawcze.

Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV:
Główny:
73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze
Poboczne:
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73110000-6 Usługi badawcze
73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Zapytanie usługi badawcze

Zapytanie usługi badawcze zał 1 – arkusz kalkulacyjny

Zapytanie usługi badawcze zał 2 – umowa o zachowaniu poufności

Zapytanie usługi badawcze zał 3 – oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie usługi badawcze zał 4 – wykaz wykonanych usług

Zapytanie ofertowe nr 7/2017

W związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę borokrzemowych szkieł laboratoryjnych.

Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV:
Główny:
33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Zapytanie nr 7 szkła laboratoryjne

Zapytanie nr 7 załącznik nr 1 zestawienie szkieł laboratoryjnych

Zapytanie nr 7 załącznik nr 2 wykaz dostaw

Zapytanie nr 7 załącznik nr 3 arkusz kalkulacyjny oferty

Zapytanie nr 7 załącznik nr 4 oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie nr 7 załącznik nr 5 wzór umowy

Zapytanie nr 7 załącznik nr 6 zestawienie szkieł w ramach pierwszej dostawy

Rozeznanie rynku

W związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie demonstracyjnych prototypów drukarki laboratoryjnej wraz z odpowiednimi formułami nanotuszy prowadzące do komercjalizacji technologii drukowania ultra cienkich linii przewodzących do zastosowań w obszarze elektroniki drukowanej”  zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę części mechanicznych i podzespołów elektrycznych.

Rozeznanie rynku.

Załącznik numer 1.

Informacja dotycząca zapytanie ofertowego nr 4STOCK/2017/3

Zapytanie ofertowe związane było z realizacją projektu „Przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect” w ramach PO IR poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie nr 4STOCK/2017/3 wpłynęła tylko jedna oferta. Wykonawca Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80 spełnił wszystkie kryteria wyboru ofert i został wybrany do realizacji zamówienia.

Wynik postępowania nr 4STOCK/2017/2

Informujemy, że postępowanie nr 4STOCK/2017/2 na przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect zakończyło się bez wyboru wykonawcy.

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła tylko 1 oferta od Wykonawcy, który nie spełniał kryteriów udziału w postępowaniu.

Zapytanie ofertowe: XTPL szuka firmy doradczej w związku z wejściem na NewConnect

W związku z realizacją projektu: „Przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect” w ramach PO IR poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock zapraszamy Państwa do składania ofert na usługi doradcze w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynku kapitałowym.

Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:
Główny:
66122000-1 Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek
Poboczne kody CPV podany w zapytaniu ofertowym.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe nr 5: Informacja o wyborze dostawcy

Spółka XTPL informuje, że wybrała dostawcę odczynników chemicznych spośród ofert, które spłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 5/2017 „dostawa odczynników chemicznych” w związku z realizacją projektu: „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Szczegółowe informacje o wybranym podmiocie znajdują się w załączniku.

Zapytanie ofertowe nr 5, dostawa odczynników chemicznych

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy do Zapytania ofertowego nr 5/2017

W załączeniu przedstawiamy odpowiedzi na pytania Wykonawcy do Zapytania ofertowego nr 5/2017 z dnia 3.04.2017 r. na dostawę odczynników chemicznych.

Załącznik – odpowiedzi na pytania wykonawcy

Zapytanie ofertowe: XTPL szuka firmy doradczej w związku z wejściem na NewConnect

W związku z realizacją projektu: „Przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect” w ramach PO IR poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock zapraszamy Państwa do składania ofert na usługi doradcze w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynku kapitałowym.

Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:

Główny:

66122000-1 Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek

Poboczne kody CPV podany w zapytaniu ofertowym.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe nr 4STOCK /2017/2

Załącznik nr 1 – arkusz kalkulacyjny

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – wykaz przeprowadzonych pierwszych ofert publicznych IPO