XTPL

Anulowanie zapytania ofertowego z 28 marca 2017

Informujemy, że postępowanie na wybór firmy doradczej w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z wejściem na NewConnect zostało anulowane.

Załącznik – anulowanie

Zapytanie ofertowe: XTPL poszukuje dostawcy odczynników chemicznych

W związku z realizacją projektu: „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę  odczynników chemicznych. Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 24000000-4 Produkty chemiczne.

Kody poboczne:

24300000-7 Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
33696300-8 Odczynniki chemiczne
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Termin składania ofert: 12.04.2017

Zapytanie ofertowe: XTPL poszukuje firmy doradczej w zakresie przygotowania dokumentacji związanej z wejściem na NewConnect.

W związku z realizacją projektu: „Przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect” w ramach PO IR poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock zapraszamy Państwa do składania ofert na usługi doradcze w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynku kapitałowym.

Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:

Główny:

66122000-1 Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek

Poboczne kody CPV podane są w zapytaniu ofertowym.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe nr 4STOCK_2017

Załącznik nr 1 – arkusz kalkulacyjny

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – wykaz przeprowadzonych pierwszych ofert publicznych IPO

Przetarg na strategię ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych.

W związku z realizacją projektu „Opracowanie strategii ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych dla technologii transparentnych warstw przewodzących wytwarzanych metodą XTPL” w ramach programu GO_Global.pl zapraszamy Państwa do składania ofert na usługę opracowania strategii ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych oraz usług dodatkowych.

Dokumenty i treść zapytania ofertowego

Wynik postępowania nr 3/2016.

Informujemy, że postępowanie nr 3/2016 na dostawę sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów eksploatacyjnych do laboratorium zakończyło się bez wyboru wykonawcy.

W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęły żadne oferty.

Informacja o wyborze wykonawcy – zapytanie 1/2016 „zakup oraz dostawa fabrycznie nowego szkła laboratoryjnego”.

Spółka XTPL informuje, że wybrała dostawcę szkła laboratoryjnego spośród ofert, które spłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1/2016 „zakup oraz dostawa fabrycznie nowego szkła laboratoryjnego” w związku z realizacją projektu: „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Szczegółowe informacje o wybranym podmiocie znajdują się w załączniku.

Informacja o wyborze wykonawcy – zapytanie 2/2016 „zakup odczynników chemicznych”.

Spółka XTPL informuje, że wybrała dostawcę odczynników chemicznych spośród ofert, które spłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2/2016 „zakup odczynników chemicznych” w związku z realizacją projektu: „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Informacja o wybranym podmiocie znajduje się w załączniku.

Zapytanie ofertowe: XTPL szuka dostawcy sprzętu laboratoryjnego i materiałów eksploatacyjnych.

W związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów eksploatacyjnych do laboratorium. Główna część zamówienia dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe: XTPL poszukuje dostawcy odczynników chemicznych.

W związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych. Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 24300000-7 Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne.

Szczegłówe informacje znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe (odczynniki chemiczne)

Załącznik nr 1 (zestawienie odczynników chemicznych)

Załącznik nr 2 (wykaz dostaw)

Załącznik nr 3 (arkusz kalkulacyjny)

Załącznik nr 4 (oświadczenie o braku powiązań)

Załącznik nr 5 (wzór umowy)

Zapytanie ofertowe: XTPL poszukuje dostawcy szkła laboratoryjnego.

W związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę szkła laboratoryjnego. Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV: 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe (szkło laboratoryjne)

Załącznik nr 1 (zestawienie szkła)

Załącznik nr 2 (wykaz dostaw)

Załącznik nr 3 (arkusz kalkulacyjny)

Załącznik nr 4 (oświadczenie o braku powiązań)

Załącznik nr 5 (wzór umowy)