XTPL

Wynik postępowania nr 3/2016.

Informujemy, że postępowanie nr 3/2016 na dostawę sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów eksploatacyjnych do laboratorium zakończyło się bez wyboru wykonawcy.

W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęły żadne oferty.

Informacja o wyborze wykonawcy – zapytanie 1/2016 „zakup oraz dostawa fabrycznie nowego szkła laboratoryjnego”.

Spółka XTPL informuje, że wybrała dostawcę szkła laboratoryjnego spośród ofert, które spłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1/2016 „zakup oraz dostawa fabrycznie nowego szkła laboratoryjnego” w związku z realizacją projektu: „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Szczegółowe informacje o wybranym podmiocie znajdują się w załączniku.

Informacja o wyborze wykonawcy – zapytanie 2/2016 „zakup odczynników chemicznych”.

Spółka XTPL informuje, że wybrała dostawcę odczynników chemicznych spośród ofert, które spłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2/2016 „zakup odczynników chemicznych” w związku z realizacją projektu: „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Informacja o wybranym podmiocie znajduje się w załączniku.

Zapytanie ofertowe: XTPL szuka dostawcy sprzętu laboratoryjnego i materiałów eksploatacyjnych.

W związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów eksploatacyjnych do laboratorium. Główna część zamówienia dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe: XTPL poszukuje dostawcy odczynników chemicznych.

W związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę odczynników chemicznych. Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 24300000-7 Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne.

Szczegłówe informacje znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe (odczynniki chemiczne)

Załącznik nr 1 (zestawienie odczynników chemicznych)

Załącznik nr 2 (wykaz dostaw)

Załącznik nr 3 (arkusz kalkulacyjny)

Załącznik nr 4 (oświadczenie o braku powiązań)

Załącznik nr 5 (wzór umowy)

Zapytanie ofertowe: XTPL poszukuje dostawcy szkła laboratoryjnego.

W związku z realizacją projektu „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę szkła laboratoryjnego. Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV: 33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe (szkło laboratoryjne)

Załącznik nr 1 (zestawienie szkła)

Załącznik nr 2 (wykaz dostaw)

Załącznik nr 3 (arkusz kalkulacyjny)

Załącznik nr 4 (oświadczenie o braku powiązań)

Załącznik nr 5 (wzór umowy)

Zapytanie ofertowe. XTPL wynajmie powierzchnie laboratoryjne i biurowe.

W związku z prowadzonymi przygotowaniami do realizacji projektu pn.: Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych, w ramach PO IR poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” XTPL zamierza wynająć powierzchnie laboratoryjne oraz biurowe.

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie ofert, którego celem jest znalezienie i wynajęcie powierzchni laboratoryjnej oraz biurowej do prowadzenia prac badawczych. Zamówienie dotyczy usług określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień następującym kodem CPV: 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne.

Szczegółowe informacje:

Zapytanie ofertowe XTPL z dnia 10.08.2016

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1 z dnia 10.08.2016