XTPL

Wykorzystywana przez XTPL technologia (chroniona wnioskami patentowymi) umożliwia wytwarzanie linii przewodzących o szerokości poniżej 150 nanometrów, czyli ponad 400 razy węższych niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku. Przełomowe technologie XX wieku bazowały na elektryczności. Przełomowe technologie XXI wieku będą bazowały na świetle. Elastyczne ogniwa słoneczne, potrafiące efektywnie zamieniać światło słoneczne w energię elektryczną, czy wyświetlacze ciekłokrystaliczne o niespotykanej ostrości i głębi obrazu to tylko dwa przykłady technologii jutra, których niezbędnym elementem są przezroczyste warstwy przewodzące: transparentne dla światła i jednocześnie doskonale przewodzące prąd elektryczny. XTPL rozwija przełomową technologię precyzyjnego druku nanomateriałów, która umożliwia wytwarzanie takich warstw.

Molekuł

OPIS DZIAŁALNOŚCI

XTPL SA to innowacyjna spółka technologiczna, prowadzącą prace badawczo-rozwojowe (B+R), które mają na celu rozwinięcie i komercjalizację przełomowej technologii precyzyjnego drukowania metalicznych linii przewodzących. Wykorzystywana przez XTPL technologia umożliwia wytwarzanie linii przewodzących o szerokości poniżej 150 nanometrów, czyli ponad 400 razy węższych niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku. Technologia może zostać wykorzystana m.in. do produkcji warstw TCF (Transparent Conductive Films), czyli przezroczystych warstw przewodzących, niezbędnych w branży producentów wyświetlaczy, monitorów, ekranów dotykowych i szeroko rozumianej elektroniki użytkowej.

TECHNOLOGIA XTPL

Badania XTPL polegają m.in. na innowacyjnym podejściu do wytwarzania niezwykle cienkich szlaków przewodzących opartych na tzw. „mokrych” technikach druku. Spółka docelowo zamierza dostarczać kompleksowych rozwiązań technologicznych dla swoich klientów składających się z nanotuszów, głowicy drukującej wraz z drukarką oraz usług doradczych w obrębie technologii.

Kropla Opracowane przez XTPL nanotusze są powtarzalne i wykazują unikalne właściwości fizyko-chemiczne, które pozwalają uzyskiwać pożądane parametry linii przewodzących. Większość nanotuszów XTPL bazuje na nanocząstkach srebra.

Eketryka Sterowana elektronicznie przez użytkownika głowica drukująca służy do aplikowania tuszu z nanocząsteczkami oraz formowania pożądanego kształtu linii przewodzącej.
Głowica XTPL wykorzystuje jednorazowe i tanie w eksploatacji końcówki, zmieniane na nowe po każdym przebiegu urządzenia.

DrukarkiDrukarka to część pozycjonująca procesu drukowania za pomocą nanotuszu. Opracowane przez XTPL modele drukarek oferują bardzo dużą rozdzielczość pozycjonowania, niezbędną do uzyskania pełnej kontroli nad procesem nanoszenia przewodzących linii. Możliwość precyzyjnej pracy w nanoskali uzyskano dzięki napędom śrubowym wykonanym z mikronową dokładnością.

DRUKARKA

WDRAŻANIE TECHNOLOGII

W pierwszej kolejności Emitent zamierza rozwinąć produkt w postaci drukarek laboratoryjnych (wraz z nanotuszem) z przeznaczeniem do prac R&D dla klientów, a w późniejszym okresie będzie pracował nad drukarką przemysłową (wraz z nanotuszem).

Faza I

opracowanie prototypu drukarki i formuły tuszu kompatybilnego z drukarką – na tym etapie spółka nie generuje przychodów.

Faza II

produkcja i sprzedaż drukarek laboratoryjnych (wraz z nanotuszem) z przeznaczeniem do centrów przemysłowych i naukowych (B+R). Faza zaplanowana na IV kw. 2017 – II kw. 2019. Na tym etapie spodziewane są przychody ze sprzedaży i wynajmu drukarek laboratoryjnych.

Faza III

produkcja i sprzedaż drukarek przemysłowych i nanotuszów do zastosowań w produkcji TCF nowej generacji. Na tym etapie XTPL bezpośrednio sprzedawać będzie usługę oraz wdrożenie technologii u klienta (doradztwo technologiczne), a także nanotusz (produkowany przez podwykonawcę). Drukarki przemysłowe wytwarzane będą przez partnera biznesowego. Faza zaplanowana do realizacji od II kw. 2019 r.

NAJBLIŻSZE DZIAŁANIA STRATEGICZNE

  • przygotowanie do produkcji seryjnej i sprzedaży drukarek laboratoryjnych
  • rozbudowa rodziny patentowej związanej z technologią XTPL
  • promocja technologii na wybranych międzynarodowych imprezach targowych
  • utworzenie dedykowanych struktur business developmentu i sprzedaży
  • nawiązanie współpracy w zakresie R&D z potencjalnymi klientami oraz instytutami badawczymi z obszaru elektroniki drukowanej
  • rozwój działalności laboratorium aplikacyjnego oraz tworzenie kolejnych laboratoriów
  • projektowanie i budowa prototypu głowic drukujących do zastosowań przemysłowych
  • pozyskanie dodatkowego dofinansowania o charakterze dotacyjnym do wsparcia fazy komercjalizacji technologii

DOTACJE

XTPL otrzymał jeden z trzech najwyższych grantów NCBR w ostatniej edycji konkursu Szybka Ścieżka w 2015 roku, na kwotę blisko 10 mln zł. Również NCBR dofinansował projekt opracowania strategii ekspansji spółki na rynek USA, w ramach programu GoGlobal. Spółka otrzymała od PARP grant na dofinansowanie dokonania zgłoszenia patentowego. XTPL został doceniony również poza granicami naszego kraju, przez Komisję Europejską, zdobywając grant w ramach prestiżowego projektu SME Instruments. Spółka stale zabiegać będzie o dotację z rozmaitych programów regionalnych oraz europejskich.

ZESPÓŁ

Lider naukowo-technologiczny spółki – dr Filip Granek – to jeden z najlepszych na świecie specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania ogniw słonecznych oraz technologii opartych na nanomateriałach. Przez blisko 10 lat pracował w najbardziej prestiżowych, międzynarodowych placówkach badawczych i przedsiębiorstwach typu Hi-Tech, m.in. Fraunhofer ISE (Niemcy), ECN (Holandia), ANU (Australia), Kingstone Semiconductor Company Ltd. (Chiny).

Kierował pracami badawczymi w ścisłej współpracy z największymi przedstawicielami branży fotowoltaicznej z Europy, Azji oraz USA. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Burgena (Akademia Europea) i stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członkiem prestiżowej Young Academy of Europe, stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz niemieckiego DAAD. Otrzymał prestiżowy grant badawczy LIDER finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, został także wyróżniony w rankingu wybitnych innowatorów nowej Europy „New Europe 100 Challengers”. Jest autorem 70 publikacji naukowych i 30 międzynarodowych zgłoszeń patentowych i patentów.

dr Filip Granek

W spółce XTPL pracuje ponad dwadzieścia osób i jest to interdyscyplinarny, dobrze zbalansowany zespół. Z jednej strony składa się na niego część technologiczna, ze znacznym doświadczeniem w obszarze fizyki, chemii, elektroniki, mechaniki, symulacji numerycznych, w tym 6 osób ze stopniem doktora nauk. Z drugiej część biznesowa, z doświadczeniem i sukcesami w obszarze rozwoju produktów, marketingu, finansów, sprzedaży B2B oraz rynku kapitałowego. Dużym atutem jest to, że w kadrze XTPL znalazło się wielu specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem we współpracy ze światowymi korporacjami i instytutami badawczymi.

PRACA

SKALA TECHNOLOGII XTPL

SKALA

  • Drukowanie w nanoskali jest trudne od strony technologicznej i zabezpieczone zgłoszeniem patentowym (bariera wejścia dla potencjalnej konkurencji).
  • Komercjalizacja technologii XTPL jest atrakcyjna ze względu na kombinację niskich kosztów i wysokich parametrów technologicznych (przewaga konkurencyjna).

RYNEK WARSTW TCF

Działanie wyświetlaczy, ogniw słonecznych, ekranów dotykowych, smartfonów wymaga m.in. zastosowania warstw przewodzących (TCF) o jak największej neutralności wobec światła (absorbowanego bądź emitowanego przez urządzenie) i jednocześnie z jak najwyższymi parametrami przewodzenia.

Obecnie najczęściej stosowane warstwy TCF to warstwy tlenku indowo-cynowego (ang. indium-tin oxide ITO). ITO opiera się na rzadkim pierwiastku – indzie, którego podaż w skali globalnej jest w większości kontrolowana przez Chiny (skupiają ok. 50%-60% globalnej produkcji ITO, podczas gdy drugi w kolejności producent – Korea ma 15% udział w rynku).

Warstwy oparte na ITO nie są elastyczne (istotne ograniczenie dla producentów elektroniki), w niewystarczającym stopniu przewodzą prąd i mają ograniczoną transparencję optyczną. Z uwagi na ograniczenia ITO, spółki technologiczne na świecie rozwijają technologie nowej generacji warstw TCF jako alternatywy dla ITO.

WARSTWY XTPL dzięki opracowanej technologii pozwala produkować warstwy TCF przy niższych kosztach, lepszych parametrach. To pozwoli stymulować popyt na elektronikę użytkową.

WARSTWY Warstwy TCF wytwarzane dzięki drukarkom XTPL będą odporne na zginanie – technologia XTPL otwiera ekspozycję na tworzący się rynek elektroniki drukowanej i elastycznej.

Według dostępnych opracowań wartość całego rynku elektroniki drukowanej w 2017 r. szacowana jest na 29,3 mld USD. W 2027 r. ma to być już 73,4 mld USD, co daje CAGR w latach 2017-2027 na poziomie 10%.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

XTPL jest zwycięzcą i finalistą wielu konkursów w Polsce i za granicą. Jako pierwsza polska spółka został finalistą uznanego konkursu fotonicznego IPho Venture Summit w Bordeaux, we Francji. Jest też pierwszą i jedyną spółką, która reprezentowała Polskę w finale międzynarodowego konkursu Climate Venture Summit we Frankfurcie. XTPL został również finalistą pierwszej polskiej edycji programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum Poland oraz zwycięzcą konkursu AULERY 2016.

LISTY INTENCYJNE

Spółka otrzymała listy intencyjne od zainteresowanych współpracą firm z całego świata, w tym m.in. od: Trina Solar (Chiny), Kingstone (Chiny), Fraunhofer ISE (Niemcy), DuPont (Stany Zjednoczone).

DupontFraunhofer ISETrinasolar

INFORMACJE O OFERCIE AKCJI

XTPL SA
ul. Stabłowicka 147
54-066 Wrocław
e-mail: hello@xt-pl.com
www.xt-pl.com

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
ul. Marszałkowska 78/80
00-517 Warszawa
tel.: (22) 504 33 40
e-mail: pierwotny@bossa.pl
www.bossa.pl


Road show 12-30 czerwca


Budowa księgi popytu 3 lipca do godz. 16.00


Publikacja ceny emisyjnej3 lipca


Zapisy 4-7 lipca


Planowany przydział akcji do 11 lipca