XTPL Submicron Lab Printer

W związku z realizacją projektu: „Przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect” w ramach PO IR poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock zapraszamy Państwa do składania ofert na usługi doradcze w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynku kapitałowym.

Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:

Główny:

66122000-1 Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek

Poboczne kody CPV podane są w zapytaniu ofertowym.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe nr 4STOCK_2017

Załącznik nr 1 – arkusz kalkulacyjny

Załącznik nr 2 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 3 – wykaz przeprowadzonych pierwszych ofert publicznych IPO