XTPL Submicron Lab Printer

W związku z realizacją projektu: „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę  odczynników chemicznych. Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV: 24000000-4 Produkty chemiczne.

Kody poboczne:

24300000-7 Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
33696300-8 Odczynniki chemiczne
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne

Termin składania ofert: 12.04.2017