XTPL Submicron Lab Printer

Spółka XTPL informuje, że wybrała dostawcę odczynników chemicznych spośród ofert, które spłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 5/2017 „dostawa odczynników chemicznych” w związku z realizacją projektu: „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Szczegółowe informacje o wybranym podmiocie znajdują się w załączniku.

Zapytanie ofertowe nr 5, dostawa odczynników chemicznych