XTPL Submicron Lab Printer

W związku z realizacją projektu: „Przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect” w ramach PO IR poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock zapraszamy Państwa do składania ofert na usługi doradcze w zakresie przygotowania niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynku kapitałowym.

Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem CPV:
Główny:
66122000-1 Usługi w zakresie finansów korporacyjnych oraz kapitału spółek
Poboczne kody CPV podany w zapytaniu ofertowym.
Szczegółowe informacje znajdą Państwo w poniższych załącznikach: