XTPL Submicron Lab Printer

Informujemy, że postępowanie nr 4STOCK/2017/2 na przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect zakończyło się bez wyboru wykonawcy.

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła tylko 1 oferta od Wykonawcy, który nie spełniał kryteriów udziału w postępowaniu.