XTPL Submicron Lab Printer

Zapytanie ofertowe związane było z realizacją projektu „Przygotowanie Spółki XTPL SA do wejścia na rynek NewConnect” w ramach PO IR poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie nr 4STOCK/2017/3 wpłynęła tylko jedna oferta. Wykonawca Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 78/80 spełnił wszystkie kryteria wyboru ofert i został wybrany do realizacji zamówienia.