XTPL Submicron Lab Printer

Odpowiadając na liczne zapytania ze strony inwestorów zarówno polskich, jak i zagranicznych, firma XTPL zdecydowała się przedłużyć zapisy do 7 lipca. Na akcje spółki mogą zapisywać się klienci instytucjonalni i indywidualni.

Według zaktualizowanego harmonogramu zapisy na akcje spółki XTPL będą trwały od 4 do 7 lipca 2017. Do 30 czerwca natomiast przedstawiciele firmy spotykają się z inwestorami w Polsce i za granicą.

Bardzo nas cieszy tak duże zainteresowanie, zwłaszcza ze strony inwestorów zagranicznych. Ze względu na napięty harmonogram spotkań w Polsce nie mogliśmy poświęcić inwestorom zagranicznym wystarczającej uwagi. Dlatego przedłużyliśmy termin zapisów, dzięki czemu spotkaliśmy się z inwestorami zagranicznymi oraz polskimi, co wcześniej nie było możliwe. Zależy nam na tym, aby nasz akcjonariat miał globalny charakter, ponieważ zasięg technologii XTPL i perspektywy rozwoju spółki są globalne – mówi dr Filip Granek, CEO XTPL.

Firma zdobyła już uznanie branży, które przekłada się na plany konkretnej współpracy oraz zaproszenia na największe światowe spotkania dotyczące fotowoltaiki, odnawialnych źródeł energii czy elektroniki drukowanej. Z firmami najbardziej zainteresowanymi wykorzystaniem technologii XTPL spółka podpisała już listy intencyjne.

Część polskich inwestorów – zwłaszcza instytucjonalnych – chciała odwiedzić nasze laboratoria we Wrocławiu. Zbyt krótki czas na spotkania z zainteresowanymi inwestycją w technologię XTPL nie dał im takiej szansy. Dzięki przedłużeniu tego czasu do końca czerwca stało się to możliwe – dodaje Granek.

W maju XTPL zaprezentował swoją technologię ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów na najważniejszych światowych targach i konferencji w branży elektroniki drukowanej w Berlinie. Tam rozpoczął etap pozyskiwania partnerów do współpracy, gotowych adoptować technologię XTPL do swoich potrzeb. Tam też pokazany po raz pierwszy przez spółkę prototyp urządzenia do taniego drukowania ultracienkich linii przewodzących prąd został zauważony i doceniony, a XTPL uhonorowany nagrodą Technical Development Manufacturing Award – jednym z najistotniejszych branżowych wyróżnień.

XTPL pracuje nad swoją technologią w nowoczesnych laboratoriach zlokalizowanych we Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

XTPL jest innowacyjną spółką technologiczną, prowadzącą prace badawczo-rozwojowe (B+R) mające na celu rozwinięcie i komercjalizację przełomowej technologii ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów. Rozwijana przez XTPL technologia umożliwia wytwarzanie ultracienkich (o szerokości 150-500 nanometrów, czyli nawet do 400 razy węższych niż standardowo stosowane techniki druku cyfrowego czy sitodruku) linii przewodzących prąd elektryczny. Taka szerokość wytwarzanych elementów przewodzących umożliwia osiągnięcie niespotykanej dotychczas w masowych zastosowaniach optycznej przejrzystości wytwarzanych struktur.

Przezroczyste przewodniki stworzone przez XTPL będzie można wykorzystać w branży fotowoltaicznej i wyświetlaczy, a także w elementach elektroniki drukowanej, mikroelektronik, biosensorach, nano- oraz mikrofotoniki, smart windows i zabezpieczeniach antypodróbkowych.

Zastrzeżenie do komunikatu prasowego:

„Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych, a ponadto nie stanowi rekomendacji w rozumieniu „Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów” lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2014, poz. 94 z póź. zm.), porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o XTPL SA („Spółka”) oraz o ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce jest Memorandum Informacyjne Akcji serii M spółki XTPL SA wraz z opublikowanymi aneksami i komunikatami aktualizującymi, udostępnione do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki (www.xt-pl.com), jak również na stronie internetowej Oferującego – Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA (www. bossa.pl). Oferta Publiczna jest adresowana do rezydentów Rzeczypospolitej Polskiej.”