XTPL Submicron Lab Printer

3 lipca spółka XTPL przeprowadziła proces book buildingu, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem i pozwolił na ustalenie ceny emisyjnej wynoszącej 66 PLN. Ze względu na znaczny popyt, w szczególności ze strony zagranicznych funduszy inwestycyjnych, zarząd firmy postanowił zwiększyć transzę instytucjonalną do 135 tysięcy akcji. Klienci detaliczni mają do dyspozycji dodatkowo 20 tysięcy akcji. Zapisy trwają od 4 do 7 lipca.

W ciągu ostatnich tygodni wzięliśmy udział w wielu bardzo ważnych spotkaniach z inwestorami. Bardzo nas cieszy tak duże zainteresowanie, w szczególności ze strony inwestorów zagranicznych – mówi dr Filip Granek, CEO XTPL.

Zapisy na akcje firmy trwają od 4 do 7 lipca. Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA. Więcej informacji o spółce można znaleźć na stronie: www.xt-pl.com/inwestorzy.