XTPL Submicron Lab Printer

W związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę borokrzemowych szkieł laboratoryjnych.

Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV:
Główny:
33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Zapytanie nr 7 szkła laboratoryjne

Zapytanie nr 7 załącznik nr 1 zestawienie szkieł laboratoryjnych

Zapytanie nr 7 załącznik nr 2 wykaz dostaw

Zapytanie nr 7 załącznik nr 3 arkusz kalkulacyjny oferty

Zapytanie nr 7 załącznik nr 4 oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie nr 7 załącznik nr 5 wzór umowy

Zapytanie nr 7 załącznik nr 6 zestawienie szkieł w ramach pierwszej dostawy