XTPL Submicron Lab Printer

W związku z realizacją projektu pn.:
„Opracowanie demonstracyjnych prototypów drukarki laboratoryjnej wraz z odpowiednimi formułami nanotuszy prowadzące do komercjalizacji technologii drukowania ultra cienkich linii przewodzących do zastosowań w obszarze elektroniki drukowanej” zapraszamy Państwa do składania ofert na usługi badawcze.

Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV:
Główny:
73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze
Poboczne:
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73110000-6 Usługi badawcze
73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Zapytanie usługi badawcze

Zapytanie usługi badawcze zał 1 – arkusz kalkulacyjny

Zapytanie usługi badawcze zał 2 – umowa o zachowaniu poufności

Zapytanie usługi badawcze zał 3 – oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie usługi badawcze zał 4 – wykaz wykonanych usług