XTPL Submicron Lab Printer

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w przedmiocie zamówienia Zamawiający zgodnie z punktem X ust. 6 Zapytania informuje, że zapytanie zostało unieważnione.