XTPL Submicron Lab Printer

w związku z realizacją projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego do wytwarzania nowej generacji warstw TCF do zastosowań w wyświetlaczach oraz cienkowarstwowych ogniwach fotowoltaicznych” w ramach PO IR poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę szkła laboratoryjnego, odczynników chemicznych i materiałów eksploatacyjnych do laboratorium.
Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV:
Główny:
33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane
Poboczne:
24000000-4 Produkty chemiczne
24300000-7 Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
33696300-8 Odczynniki chemiczne
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
18143000-3 Akcesoria ochronne
30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby
38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne

 

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Zapytanie nr 9

Zapytanie nr 9 załącznik nr 1 zestawienie przedmiotu zamówienia

Zapytanie nr 9 załącznik nr 2 wykaz dostaw

Zapytanie nr 9 załącznik nr 3 arkusz kalkulacyjny oferty

Zapytanie nr 9 załącznik nr 4 oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie nr 9 załącznik nr 5 – wzór umowy

Zapytanie nr 9 załącznik nr 6 zestawienie produktów w ramach pierwszej dostawy