XTPL Submicron Lab Printer

Przedstawiamy odpowiedzi na pytania Wykonawców do Zapytania ofertowego nr 9/2017 z dnia 28.08.2017r. na dostawę szkła laboratoryjnego, sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych i materiałów do laboratorium. Odpowiedzi dotyczą pytań które wpłynęły od 25.08 do 28.08.2017r. Jednocześnie Zamawiający informuje, że nowy termin składania ofert upływa: 31.08.2017 r. o godzinie 23:59.

W załączeniu odpowiedzi, zapytanie ofertowe i zmienione załączniki nr 1, 3, 6.

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Zapytanie nr 9

Zapytanie nr 9 załącznik nr 1 zestawienie przedmiotu zamówienia

Zapytanie nr 9 załącznik nr 3 arkusz kalkulacyjny oferty

Zapytanie nr 9 załącznik nr 6 zestawienie produktów w ramach pierwszej dostawy

Dodatkowo Zamawiający znalazł błąd, który poprawił w załączniku nr 6, poprawny opis w części A w pozycji 47 brzmi: „szalki Petriego czystego polistyrenu PS (z pokrywkami)”.

W załącznikach nr 1, 3,6  Zamawiający zmienił opisy:

  • w części A w poz. 11, 16, 18 wykreślono produkty z zapytania ofertowego.
  • w części B w poz. 18, który brzmi: „wymiary: 80×160 tolerancja +/- 20mm”.
  • w części D, poz. 6, który brzmi: „długość roli minimum 280m”.