XTPL Submicron Lab Printer

W odpowiedzi na zapytanie RPO/1/ZK z dnia 08.08.2017r. wpłynęły oferty od dwóch wykonawców. Obie spełniły warunki udziału w postępowaniu i nie wymagały uzupełnień. Największą liczbę punktów uzyskał Wykonawca Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. i został wybrany do realizacji zamówienia.