XTPL Submicron Lab Printer

W odpowiedzi na zapytanie 7/2017 z dnia 09.08.2017r. wpłynęły oferty od dwóch wykonawców. Obie spełniły warunki udziału w postępowaniu i wymagały uzupełnień. Największą liczbę punktów uzyskała firma: Firma Węgier Glass Wojciech Węgier i została wybrany do realizacji zamówienia.

informacja o wyborze – zapytanie nr 7_2017 – dostawa borokrzemowych szkieł laboratoryjnych.