XTPL Submicron Lab Printer

W odpowiedzi na zapytanie 9/2017 z dnia 22.08.2017r. wpłynęły oferty od czterech wykonawców. Wszystkie spełniły warunki udziału w postępowaniu i trzy z nich wymagały uzupełnień.

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w części A, B i C firmę HURT-CHEM HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH PIOTR BARTOCHA ze względu na najniższą zaoferowaną cenę dla część A, B i C zapytania ofertowego nr 9/2017.

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w części D firmę VIBA-MED Witold Bargielski ze względu na najniższą zaoferowaną cenę dla część D zapytania ofertowego nr 9/2017.

Informacja o wyborze wykonawców – zapytanie nr 9/2017