XTPL Submicron Lab Printer

W odpowiedzi na zapytanie 9/2017 z dnia 22.08.2017r. wpłynęły oferty od czterech wykonawców. Wszystkie spełniły warunki udziału w postępowaniu i trzy z nich wymagały uzupełnień.

W dniu 29.09.2017 wpłynęły dwie informacje o poprawkach omyłek pisarskich w złożonych ofertach dla ofert w części D zapytania ofertowego. Ponowne zbadanie ofert jest związane z przesłanymi wyjaśnieniami odnośnie omyłek pisarskich w ofertach od oferentów:

  • ViBa-MED Witold Bargielski, informacja z dnia 29.09.2017 o omyłce pisarskiej odnośnie wartości brutto i wartości podatku VAT w pozycji poz. 6 części D zapytania ofertowego nr 9/2017
  • ARCHEM Sp. z o.o., informacja z dnia 29.09.2017 o omyłce pisarskiej odnośnie wartości brutto i wartości podatku VAT w części D zapytania ofertowego nr 9/2017

Z powodu zmian w protokole wyboru Wykonawców, Zamawiający ponownie poddał analizie oferty w części D zamówienia.

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia w części D firmę ARCHEM Sp. z o.o. ze względu na najniższą zaoferowaną cenę dla część D  zapytania ofertowego nr 9/2017.

Zarazem Zamawiający informuje, że nie zmienił wyboru firmy HURT-CHEM HURTOWNIA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH PIOTR BARTOCHA do realizacji zamówienia w części A, B i C.

zapytanie nr 9_2017 – dodatkowa informacja o wyborze