XTPL – ULTRAPRECISE PRINTING OF NANOMATERIALS

Twoją rolą będzie:

 • opracowywanie dokumentacji korporacyjnej tj. uchwał, protokołów i innych materiałów na posiedzenia Zarządu, Rady Nadzorczej, Komitetu Audytu i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zarówno samodzielnie jak i we współpracy z zewnętrzną kancelarią prawną;
 • realizacja obowiązków spółki publicznej wynikających z MAR;
 • współudział w pracach nad przygotowaniem i publikacją raportów okresowych, memorandów i prospektów emisyjnych;
 • współudział w tworzeniu prezentacji inwestorskich;
 • przygotowywanie i publikacja raportów bieżących w systemie ESPI;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi tj.: kancelarie prawne, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego, w zakresie spraw korporacyjnych i relacji inwestorskich;
 • nadzór merytoryczny nad stroną internetową dedykowaną tematyce IR;

Oczekujemy od Ciebie:

 • doświadczenia na stanowiskach zawiązanych z prowadzeniem spraw korporacyjnych spółki kapitałowej oraz relacji inwestorskich;
 • wykształcenia o profilu prawnym lub ekonomicznym;
 • znajomości Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie dotyczącym spółki akcyjnej oraz przepisów dotyczących funkcjonowania spółki publicznej;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu zaawansowanym;
 • znajomości pakietu MS Office;
 • zdolności do analitycznego myślenia i samodzielności w działaniu;
 • pasji do zdobywania wiedzy i kolejnych doświadczeń;
 • odpowiedzialności, zdolności do krytycznego myślenia;
 • motywacji i inicjatywy do wdrażania własnych pomysłów;
 • dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość zagadnień związanych z audytem wewnętrznym.

W XTPL dajemy Ci możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole tworzonym przez ludzi z pasją. Twoim i naszym sukcesem będą innowacyjne realizacje, którym początek dał pomysł i wiedza. Wierzymy w potencjał naszego zespołu, dlatego dbamy o jego rozwój dzięki warsztatom i szkoleniom, ale przede wszystkim komfortowym warunkom codziennej pracy. Dodatkiem do konkurencyjnego wynagrodzenia jest motywacyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Dowiedz się więcej o XTPL i aplikuj.

Jeśli pasujesz do profilu kandydata, którego szukamy, prześlij swoje CV z dopiskiem „Specjalista ds. Korporacyjnych & Relacji Inwestorskich” na adres: hr@xt-pl.com

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.