XTPL – ULTRAPRECISE PRINTING OF NANOMATERIALS

Nowy potencjał dla technologii XTPL w sektorze smart glass

Nanotechnologiczny XTPL zamyka trzeci kwartał 2018 r. realizując jednocześnie wieloetapowy i zaawansowany projekt typu proof of concept dla rosnącego sektora inteligentnego szkła (smart glass). Spółka szczególnie aktywnie działa na rynku amerykańskim i pracuje nad kolejnymi wnioskami patentowymi. Ten dynamiczny rozwój spotęgowany jest ponownymi inwestycjami dwóch niemieckich funduszy: ACATIS oraz Heidelberger Beteiligungsholding. Ten ostatni 12 listopada 2018 poinformował o przekroczeniu progu 10% w akcjonariacie XTPL S.A.

 „Trzeci kwartał 2018 r. to dla nas bardzo owocny okres. Zarówno zespół badawczo-rozwojowy jak i zespół operacyjny, działający w zakresie rozwoju biznesu, stawia teraz przede wszystkim na koncentrację. Dzięki wsparciu doświadczonej rady doradczej efektywnie wybraliśmy kluczowe obszary zastosowań dla naszej technologii, te o największym potencjale komercyjnym na obecnym etapie rozwoju. W skład rady doradczej XTPL wchodzą osoby o imponującym dorobku, eksperci rynkowi, którzy wiedzą, jak skutecznie realizować nasze cele. Możemy dzięki temu działać jeszcze pewniej. Obecnie intensyfikujemy prace w celu walidacji naszej technologii dla partnera z sektora smart glass w Stanach Zjednoczonych.” – komentuje dr Filip Granek, prezes XTPL.

„Rynek inteligentnego szkła przeżywa obecnie silny trend wzrostowy. Jednym z obszarów, w którym rozwój mógłby przyspieszyć jeszcze mocniej, jest znaczne skrócenie procesu zmiany szkła z jaśniejszego na ciemniejsze. Technologia XTPL ma potencjał, aby umożliwić ten postęp.” – dodaje Harold Hughes, były CFO Intela i CEO Rambusa, a obecnie m.in. członek rady doradczej XTPL.

Realizując projekty typu proof of concept Spółka potwierdza wyjątkowe możliwości swojej technologii w odniesieniu do konkretnych branż. – „Tak było także w przypadku pochodzącego z Chin globalnego producenta urządzeń do produkcji wyświetlaczy. Aktualnie trwają ostatnie przygotowania do jego wizyty referencyjnej w naszej siedzibie. Cierpliwość się opłaca. – dodaje Filip Granek.

Realizacja obecnej – niezwykle zaawansowanej specyfikacji technicznej – oznaczać będzie dla XTPL otwarcie drogi do bardzo perspektywicznego segmentu smart glass, będącego na etapie dynamicznej ekspansji zwłaszcza na rynku północno-amerykańskim. Wielkość tego sektora w 2017 r. wynosiła $200 mln, natomiast – co warte podkreślenia – jego wskazywana dynamika rozwoju w 2017-2022 (CAGR) kształtuje się na poziomie aż 40,6%*. Partnerstwo z producentem, mającym szanse na zdominowanie tego rynku, w średniej i długiej perspektywie czasowej może stanowić istotny element przyszłych przychodów spółki. Zabezpieczenie kapitałowe działań komercjalizacyjnych w Stanach Zjednoczonych zapewnią nowe rundy finansowania od niemieckich akcjonariuszy – funduszy inwestycyjnych ACATIS oraz Heidelberger Beteiligungsholding. Pozyskane niemal 9 mln zł pozwoli także wzmocnić międzynarodowy portfel patentowy XTPL. Biznesowym efektem nowych zgłoszeń ochronnych ma być przede wszystkim zabezpieczenie kolejnych warstw wypracowywanego IP.

Spółka ma osiągać przychody ze sprzedaży dedykowanych głowic drukujących i nanotuszów, ale w niektórych wypadkach nie wykluczamy także licencjonowania technologii. Jako beneficjent, XTPL zyska dostęp do rynków, których wielkość liczona jest w miliardach dolarów. Udana komercjalizacja rozwiązań XTPL na tych rynkach przyniesie ogromny wzrost wartości Spółki, który w dużej mierze oparty będzie na prawach własności intelektualnej przez nią zabezpieczonych.” – tłumaczy Granek.

Obecnie XTPL dąży do szybkiego rozwoju portfela patentowego oraz prowadzi aktywne rozmowy z czołowym amerykańskim producentem inteligentnego szkła, z którym pozytywne zakończenie prac proof of concept umożliwi przejście do kolejnej fazy projektu. Efektem wdrożenia przełomowej technologii nanodruku rozwijanej przez XTPL do tego sektora ma być m.in. opracowanie dla użytkowników rozwiązań nowej generacji o innowacyjnych, dotąd niedostępnych funkcjonalnościach.

* źródło: https://www.glassonweb.com/news/smart-windows-materials-markets-2017-2026

Kolejny niemiecki fundusz ponownie zainwestuje w XTPL

Grupa Deutsche Balaton AG (podmiot dominujący wobec Heidelberger Beteiligungsholding AG) podjęła decyzję o ponowieniu inwestycji w XTPL. Fundusz obejmie prywatną emisję akcji spółki, rozwijającej przełomową technologię ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów. Pozyskany kapitał w wysokości 1,05 mln EUR zostanie wykorzystany w celu dalszego strategicznego wzmocnienia procesu komercjalizacji rozwiązań spółki w Stanach Zjednoczonych oraz rozwoju jej portfela patentowego.

Grupa Deutsche Balaton AG – poprzez jedną ze swoich spółek zależnych Heidelberger Beteiligungsholding AG – od początku wspiera XTPL. Zarządzający funduszem są świadomi, że tak zaawansowane przedsięwzięcia technologiczne wymagają czasu i dłuższego okresu inkubacji, ale spodziewane zyski są także istotnie większe. Tym razem niemiecki fundusz, posiadający już ok. 6 proc. akcji spółki, jest gotów wyłożyć 4,5 mln zł, by objąć ponad 41 tys. akcji. Zebrane środki wesprą dwa – niezwykle istotne obecnie – aspekty rozwoju XTPL. Są nimi: dalszy rozwój biznesu i efektywna komercjalizacja w Stanach Zjednoczonych oraz przygotowanie i przeprocesowanie kolejnych zgłoszeń patentowych.

Informacja o pozytywnej decyzji funduszu Heidelberger zastała nas właśnie w Dolinie Krzemowej. Wraz z kluczowymi członkami zespołu technologicznego XTPL jesteśmy obecnie za Oceanem by zrealizować kilka ważnych punktów. Jednym z nich są spotkania strategiczne z członkami Rady Doradczej: Haroldem Hughesem – wieloletnim dyrektorem finansowym Intela oraz prezesem Rambusa oraz Amirem Nayyerhabibi – byłym menedżerem Intela i Cisco. Chcemy efektywnie realizować cele najnowszej emisji akcji. Jednocześnie, ze względu na dalsze przełomy technologiczne, widzimy konieczność sfinansowania kolejnych zgłoszeń patentowych, by jeszcze szerzej chronić własność intelektualną spółki – podkreśla dr Filip Granek, prezes i współtwórca XTPL.

Notowana na New Connect spółka, która już tej jesieni przechodzi na parkiet główny GPW, tworzy dedykowane dla konkretnych zastosowań przemysłowych rozwiązania technologiczne ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów: unikatową głowicę drukującą i kompatybilny z nią nanotusz. Komercjalizacja tej technologii odbywa się w szeroko rozumianym sektorze elektroniki drukowanej: m.in. wyświetlaczy, półprzewodników, inteligentnego szkła, zabezpieczeń antypodróbkowych oraz biosensorów. Rynek ten ma osiągnąć wartość 70 mld USD w 2026 r. (raport IDTechEx „Printed, Flexible and Organic Electronics 2015–2025”). Spółka dysponuje wszelkimi atutami by zrewolucjonizować dzięki swojej przełomowej technologii wspomniane obszary przemysłu: mocną kadrą R&D, potężnym zapleczem laboratoryjnym i zespołem menedżerów nastawionych na konsekwentną komercjalizację na międzynarodowych rynkach. XTPL prowadzi obecnie projekty typu proof-of-concept dla kilkudziesięciu potencjalnych partnerów z całego świata, w tym także dla znaczących graczy z Doliny Krzemowej, a w najbliższych kwartałach spodziewa się pierwszych komercyjnych kontraktów.

 


XTPL S.A. dostarcza przełomową technologię ultra precyzyjnej depozycji, umożliwiającą tworzenie nanostruktur dla różnych zastosowań z niezrównaną dokładnością (struktury nawet 1um), wszechstronnością, prostotą i jednoczesną redukcją całkowitych kosztów dla producentów. Rozwiązanie – ze względu na platformowy charakter – znajdzie zastosowanie w szeroko rozumianym sektorze elektroniki drukowanej oraz elastycznej, a także w sektorze półprzewodników. W przyszłości technologia umożliwi produkcję nowej generacji przezroczystych warstw przewodzących (TCF) wykorzystywanych w produkcji m.in. monitorów, ekranów dotykowych, ogniw fotowoltaicznych i wyświetlaczy – w tej ostatniej branży XTPL może dostarczyć także rozwiązanie do naprawy defektów w cienkowarstwowych układach elektronicznych i depozycji kropek kwantowych. Metoda XTPL otwiera również rewolucyjne zastosowanie w biosensorach lub w sektorze zabezpieczeń antypodróbkowych. Technologia spółki jest przełomowa i nosi wszelkie cechy tzw disruptive technology. XTPL zamierza dostarczać klientom innowacyjną głowicę drukującą (każdorazowo dedykowaną do konkretnego zastosowania) oraz specjalnie zaprojektowane nanotusze, umożliwiające osiągnięcie optymalnych rezultatów. Spółka jest notowana na rynku New Connect. www.xt-pl.com

XTPL w TOP 100 najbardziej innowacyjnych projektów na świecie

Nanotechnologiczne rozwiązania spółki zakwalifikowane zostały do ścisłego grona finalistów nagrody R&D 100. Zwycięzców poznamy podczas listopadowej gali w Orlando na Florydzie, XTPL o nagrodę główną rywalizuje także z czempionami globalnego przemysłu i nauki.

Georgia Tech, Los Alamos, NASA, MIT, Toyota, Mitsubishi – zdaniem jury amerykańskiej nagrody R&D 100 wśród tych czempionów jest także XTPL. Technologia ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów została zakwalifikowana do wąskiego finału 100 projektów, rywalizujących w pięciu kategoriach.  Zwycięzców poznamy podczas listopadowej gali w Orlando na Florydzie. Rozwiązanie XTPL konkuruje m.in. z nanotechnologicznymi projektami instytutów naukowych wielkich korporacji i organizacji, dysponującymi budżetami liczonymi w miliardach dolarów.

Samo znalezienie się w tak zacnym gronie pokazuje, że eksperci branżowi dostrzegają i doceniają innowacyjność naszych rozwiązań w dziedzinie nanotechnologii. Nie mamy więc powodów do kompleksów rozwijając technologie dla globalnych liderów przemysłu np. z Doliny Krzemowej czy Azji– uważa dr Aneta Wiatrowska, szefowa technologii w XTPL.

Nagrody R&D 100 przyznawane są od 1963 roku przez nowojorski R&D Magazine. Ich cel to wyróżnienie top 100 najlepszych technologii mijającego roku, tych mających na stałe zmienić przemysł, naukę czy relacje społeczne. Pełna lista nominowanych do R&D 100 znajduje się na stronie https://www.rd100conference.com/awards/winners-finalists/year/2018/.

XTPL idzie po kapitał na dynamiczny rozwój w USA

Niemiecki fundusz ACATIS jest gotowy zainwestować kolejne 4,4 mln zł w XTPL komercjalizujące na rynku globalnym przełomową technologię nanodruku. Zarządzany przez ikonę niemieckiego rynku kapitałowego – dr. Hendrika Lebera – fundusz obejmie nową, prywatną emisję akcji spółki. Pozyskane środki sfinansują proces rozwoju biznesu w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza w Dolinie Krzemowej.

 

– Na przestrzeni ostatnich miesięcy konsekwentnie budowaliśmy pozycję XTPL w USA, utworzyliśmy struktury operacyjne i pozyskaliśmy wsparcie doświadczonych menedżerów z Doliny Krzemowej. Mamy świadomość, że amerykański rynek jest kluczowy, jeśli chodzi o wdrożenie przemysłowe naszych rozwiązań. Wybór jest nieprzypadkowy – to właśnie na tym rynku przełomowe technologie rozwijają się najszybciej, to właśnie tu wiele projektów przeszło z sukcesem drogę od startupu do unicorna. Pozyskane od ACATIS  finansowanie pozwoli nam na strategiczne wzmocnienie i przyspieszenie tempa komercjalizacji za Oceanem zaznacza dr Filip Granek, współtwórca i prezes zarządu XTPL.

Zgodnie z podjętą przez fundusz decyzją, ACATIS Investment chce objąć 47 000 nowych akcji, które spółka zamierza wyemitować w ramach subskrypcji prywatnej. Pozyskane środki mają sfinansować aktywność sprzedażową XTPL na chłonnym, amerykańskim rynku. W celach poprzedniej emisji nie ujęto działań w tym zakresie, a zarówno władze spółki, jak i zarządzający funduszem widzą w nich ogromny potencjał. Będzie to kolejna, po zeszłorocznej, decyzja ACATIS Investment – zarządzającego aktywami wartymi 5 mld EUR – zasilająca kapitał XTPL.

– ACATIS  to istniejący od przeszło trzech dekad fundusz inwestycyjny, wyznaczający standardy, jeśli chodzi o jakościowe, selektywne podejście do inwestycji. Nowa runda finansowania od takiego gracza to najlepszy dowód na potencjał XTPL. Nasz cel jest jasny: chcemy dotrzeć z naszą technologia na taśmy produkcyjne największych producentów z co najmniej kilku branż m.in. wyświetlaczy czy półprzewodników – tłumaczy Maciej Adamczyk, członek zarządu i COO w XTPL.

W ostatnich kwartałach spółka stworzyła solidny fundament dla działań komercjalizacyjnych w USA. Z poziomu Rady Doradczej wspierają ją przedstawiciele globalnego sektora elektroniki czy półprzewodników: Harold Hughes –  były dyrektor finansowy Intela i prezes Rambusa oraz Amir Nayyerhabibi – były menedżer Intela i Cisco, założyciel StratumOne oraz AuroraNetics. Równolegle firma buduje w Dolinie Krzemowej operacyjne struktury biznesowe. Za rozwój rynkowy i pozyskiwanie klientów odpowiadają lokalni menedżerowie o bogatym doświadczeniu w kluczowych dla XTPL branżach.

 

– Nasz network w Dolinie Krzemowej to mocne nazwiska i idące za nimi zaangażowanie ze strony liderów tamtejszego, innowacyjnego przemysłu. Stawiamy na ten rynek, gdzie ze względu na unikalną infrastrukturę biznesową oraz doświadczenie we wdrażaniu wysokich technologii –miało początek wiele biznesowych sukcesów firm takich jak XTPL. – dodaje Filip Granek.

 

XTPL negocjuje obecnie pierwszy komercyjny kontrakt z jednym ze światowych liderów w sprzedaży maszyn do produkcji wyświetlaczy, wycenianym na ponad 9 mld USD. To efekt wcześniejszych prac z chińską firmą przy projekcie typu proof-of-concept. Spółka prowadzi równolegle podobne prace dla kilkudziesięciu innych, potencjalnych partnerów z całego świata, w tym także dla dużych graczy z Doliny Krzemowej.

Wartość samego rynku elektroniki drukowanej – stanowiącego jeden z głównych obszarów aplikacyjnych dla technologii XTPL – w 2017 r. szacowana była na ponad 29 mld USD.
W 2027 r. ma to być już ponad 73 mld USD. Amir Nayyerhabibi – członek Rady Doradczej XTPL w USA – ocenia, że „potencjał rozwoju i zastosowania technologii jest niemal nieograniczony”.

Seryjny przedsiębiorca z Doliny Krzemowej dołącza do Rady Doradczej XTPL

Amir Nayyerhabibi przez ostatnie trzy dekady zbudował lub sfinansował w Kalifornii kilkanaście unicornów, specjalizujących się w zaawansowanych technologiach. Doświadczenie zdobywał w Intelu oraz Cisco. Teraz będzie wspierał oraz doradzał XTPL S.A., otwierając spółce drzwi do ekosystemu Doliny Krzemowej.

„Seryjny przedsiębiorca” – tak o Amirze Nayyerhabibim pisał „Wall Street Journal”, opisując historię szybkiego i brawurowego rozwoju Cortina Systems, opracowującej technologie w dziedzinie półprzewodników. Założona przez Nayyerhabibiego spółka w kilka lat, po serii przejęć m.in. od Intela, dynamicznie wywindowała swoją wartość. Podobnie było też ze StratumOne oraz AuroraNetics, kolejnych spółkach zakładanych przez Amerykanina a sprzedanych Cisco za łącznie ponad 0,5 mld USD. Obecnie Amir Nayyerhabibi jest jednym z partnerów w Benhamou Global Ventures z Krzemowej Doliny, funduszu inwestującym w dziesiątki firm z sektora gospodarki cyfrowej. I zarazem angażuje swoje doświadczenie oraz talent w firmy mające unikalną technologię i potencjał szybkiego wzrostu – takie jak XTPL.

Dołączam do Rady Doradczej XTPL z silną wiarą, że przełomowe rozwiązania spółki w dziedzinie nanodruku mają szansę na szybką adopcję w czołowych firmach z Doliny Krzemowej. Takie pionierskie, mocno technologiczne projekty, celowane m.in. w branżę półprzewodników trafiają w Stanach Zjednoczonych na bardzo podatny grunt. Dlatego też zdecydowałem się wesprzeć XTPL w procesie globalnej ekspansji – podkreśla Amir Nayyerhabibi.

 

Amerykanin będzie kolejnym, po Haroldzie Hughesie, wieloletnim członku zarządu Intela, tak doświadczonym menedżerem i przedsiębiorcą wspierającym XTPL z poziomu Rady Doradczej.

Te wyjątkowo mocne nazwiska w strukturach XTPL dodają nam pewności siebie. Jednak od samopoczucia ważniejsze są fakty: Amir Nayyerhabibi z Haroldem Hughesem w roli doradców i przewodników w Dolinie Krzemowej to dla nas wielka szansa. Takie nazwiska otwierają wszystkie drzwi, ich wiedza, doświadczenie pozwoli jeszcze lepiej zaprogramować spółkę pod wymogi największych, amerykańskich partnerów – zaznacza Filip Granek, prezes oraz współtwórca firmy i zapowiada, że to nie koniec międzynarodowych transferów w XTPL.

Jeszcze w tym roku do Rady Doradczej XTPL ma dołączyć kilku kolejnych doświadczonych, rozpoznawalnych liderów globalnego sektora elektroniki. Sam XTPL intensywnie szykuje się do globalnej ekspansji, zgarniając kolejne zagraniczne nagrody za przełom w technologii nanodruku i jest w trakcie realizacji kilkudziesięciu projektów typu proof-of-concept dla potencjalnych partnerów z całego świata. W ten sposób dopasowuje rozwiązania do wymogów wdrożeń przemysłowych.

Szybkim krokiem zbliżamy się do celu jakim jest komercjalizacja naszych rozwiązań u liderów branży nowych technologii – zapowiada Filip Granek.

XTPL buduje struktury operacyjne w USA

Mehran Sedigh oraz Kedar Patel – dwaj doświadczeni amerykańscy menedżerowie operacyjnie wesprą XTPL w procesie komercjalizacji rozwiązań spółki za Oceanem. To kolejny krok w stronę szerokiego, przemysłowego wdrożenia przełomowej technologii nanodruku, rozwijanej przez XTPL.

  

Krzemowa Dolina to wyjątkowe miejsce dla zaawansowanych technologii. Tu podróż od etapu koncepcji do produktu gotowego na rynek odbywa się w najkrótszym możliwym czasie i przy cenie adoptowalnej przez biznes. Opracowana przez XTPL technologia druku ultracienkich linii przewodzących wpisuje się w ten scenariusz. Tu jest bardzo utalentowany zespół, który opracował przełomową metodę nanodruku, mogącą mieć wpływ na takie branże jak m.in. technologie komputerowe, ekranowe czy sensorowe – podkreśla Mehran Sedigh, który wraz z Kedarem Patelem będzie bezpośrednio odpowiadał za rozwój rynkowy i pozyskiwanie klientów dla XTPL w Stanach Zjednoczonych.

Według prognoz, rynek elektroniki drukowanej osiągnie wartość powyżej 70 mld USD do 2027 r. przynosząc nowe wyzwania związane z drukiem na niestandardowych powierzchniach. Najlepsi producenci z Doliny Krzemowej będą więc niezwykle zmotywowani do zdobycia pozycji lidera na rynku elektroniki drukowanej – dodaje Kedar Patel.

 

Mehran Sedigh i Kedar Patel od kilku dekad zawodowo związani są z sektorem zaawansowanych technologii w Krzemowej Dolinie. Obaj przez lata pełnili kluczowe funkcje m.in. w Cypress Semiconductor, projektującym i sprzedającym rozwiązania m.in. z zakresu półprzewodników. Dziś notowany na NASDAQ Cypress Semiconductor wyceniany jest na niemal 5,6 mld USD, a segment wytwórców półprzewodników pozostaje jednym z potencjalnych biznesowych pól aplikacji technologii XTPL. Mehran Sedigh, posiadający tytuł doktora inżynierii chemicznej na Uniwersytecie Południowej Kalifornii, w ostatnim okresie wspierał firmy technologiczne (m.in. z branży komputerów kwantowych) w skalowaniu ich rozwiązań. Kedar Patel to zaś doktor nauk ścisłych Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, wieloletni menedżer i zarządzający w m.in. SanDisk oraz Avogy.

Mamy świadomość istotności amerykańskiego rynku w procesie adaptacji przełomowych rozwiązań XTPL, stąd kierujemy tam swoją uwagę. Dowodem na to są nasi nowi współpracownicy z Krzemowej Doliny ale i Harold Hughes, wieloletni CFO Intela i prezes Rambusa, który niedawno dołączył do naszej Rady Doradczej. A to dopiero początek naszej obecności i aktywności w Stanach Zjednoczonych – zaznacza dr Filip Granek, prezes i współtwórca XTPL.

Poza budową struktur operacyjnych w USA, jeszcze w tym roku do Rady Doradczej XTPL i do zespołu rozwoju biznesu ma dołączyć kilku kolejnych doświadczonych, rozpoznawalnych liderów globalnego sektora elektroniki. Sam XTPL intensywnie szykuje się do globalnej ekspansji, zgarniając kolejne zagraniczne nagrody za postępy w technologii (m.in. podczas ostatniego Display Week w Los Angeles) i jest w trakcie realizacji projektów typu proof-of-concept dla kilkudziesięciu potencjalnych partnerów z całego świata.

W ten sposób dopasowujemy rozwiązania do wymogów wdrożeń przemysłowych i udowadniamy, że jesteśmy w stanie komercjalizować naszą technologię u liderów branży – zapewnia dr Filip Granek.

Azjatycki potentat negocjuje z XTPL

XTPL, specjalizujący się w nanodruku ultracienkich linii przewodzących jest coraz bliżej pierwszego, komercyjnego kontraktu za granicą. Jeden z globalnych liderów w sprzedaży maszyn do produkcji wyświetlaczy, wyceniany na ponad 9 mld USD, rozpoczął właśnie negocjacje ze spółką. To efekt wcześniejszych prac z chińską firmą przy projekcie typu proof-of-concept. Obecnie XTPL prowadzi podobne prace dla kilkudziesięciu innych, potencjalnych partnerów z całego świata.

Umowa, która będzie negocjowana przez XTPL i notowanego na chińskiej giełdzie potentata dotyczy wykorzystania technologii XTPL w obszarze naprawy zepsutych połączeń metalicznych tzw. „open-defect repair” w cienkowarstwowych układach elektronicznych. Chiński gracz, jako jeden z czołowych na świecie dostarczycieli technologii do produkcji wyświetlaczy, chce wdrożyć unikalne rozwiązania XTPL jako wyposażenie oferowanych linii technologicznych.

Od kilku kwartałów mocno pracujemy nad komercjalizacją naszej technologii nanodruku. Wiemy, jak sprostać wyzwaniom chińskiego partnera, który w marcu przekazał nam specyfikację techniczną, określającą dokładne wymagania dla poszukiwanej przez niego technologii. Kilka tygodni później laboratorium aplikacyjne XTPL przesłało do Chin wyniki prac, spełniające wymagania producenta. Przesłane próbki zostały bardzo wysoko ocenione, co zaowocowało zaproszeniem do negocjacji warunków komercyjnego kontraktu. Kilku innych dużych, przemysłowych graczy z całego świata dostało w ostatnich tygodniach próbki z naszego laboratorium. Pracujemy nad tym, by także z nimi przejść do fazy negocjacji komercyjnych umów – podkreśla dr Filip Granek, prezes XTPL.

Wielkość rynku naprawy zepsutych połączeń metalicznych szacowana jest na ok. 4,5 mld dolarów przy rokrocznym wzroście na poziomie ok. 7,5%. Klientami końcowymi dla tego typu rozwiązań są przede wszystkim producenci matryc wyświetlaczy TFT-LCD, krzemowych ogniw słonecznych, układów scalonych oraz zaawansowanych płytek PCB. Rozwiązanie technologiczne wypracowane przez XTPL miałoby być stosowane do usuwania defektów powstających jeszcze na etapie produkcji i wyprzeć obecnie stosowane metody. Dlaczego? Ze względu na jego parametry techniczno-użytkowe czyli niższe koszty, brak toksycznych związków chemicznych i szybkość aplikacji.

To tylko jedno z wielu pól zastosowania technologii XTPL. Ze względu na jej platformowy charakter weryfikujemy kolejne segmenty aplikacyjne w branżach o dużych potencjałach rynkowych. Pod lupą mamy m.in. produkcję biosensorów, szeroko rozumianą elektronikę drukowaną,  technologię zabezpieczeń antypodróbkowych, smart packaging oraz półprzewodniki – zaznacza Filip Granek.

Po tym jak do Rady Doradczej XTPL dołączył Harold Hughes, wieloletni CFO Intela, spółka aktywizuje swoje działania także w Dolinie Krzemowej. To stamtąd mają wywodzić się przyszli komercyjni partnerzy spółki. W Stanach Zjednoczonych technologia XTPL już ma swoją renomę: podczas ostatnich targów Display Week (główni wystawcy to m.in. Apple, Samsung, LG) spółka zdobyła nagrodę w kategorii najbardziej obiecujących technologii.

Już teraz linie przewodzące drukowane metodą XTPL osiągają parametry poniżej 100 nm – precyzja ta jest niespotykana i nie do osiągnięcia żadną inną metodą druku na świecie. Wielki przemysł potrzebuje naszych rozwiązań, a negocjacje z chińskim partnerem to dopiero początek – zapowiada Filip Granek.

Wieloletni lider Intela i Rambusa dołącza do Rady Doradczej XTPL

Harold Hughes to były dyrektor finansowy Intela i prezes Rambusa, weteran branży półprzewodników i doradca kilku unicornów z dziedziny elektroniki. Od teraz będzie wspierał oraz doradzał XTPL S.A. w procesie globalnej ekspansji m.in. w USA oraz Azji.

Harold Hughes, przez kilkanaście lat pełniący funkcję CFO w Intelu oraz CEO Rambusa, został właśnie członkiem międzynarodowej Rady Doradczej XTPL S.A. Nowopowstała Rada będzie wspierać XTPL przy globalnych wdrożeniach rozwiązań nanodruku. W ostatnich latach Hughes uczestniczył w kilku tego typu projektach dla amerykańskich firm. Dziś ich wyceny liczone są w miliardach dolarów. Rozwijanie pionierskich, technologicznych spółek to jedna z kluczowych kompetencji Amerykanina.

XTPL ma potężny potencjał, nie mogłem więc odmówić. Czuję w tej firmie duch Krzemowej Doliny: mocny zespół, unikalne, opatentowane technologie, wielkie ambicje i potężny rynek do zdobycia. W elektronice drukowanej najlepsze dopiero przed nami. Dlatego wchodzę na pokład XTPL, by wspierać tę firmę w drodze na szczyt – podkreśla Harold Hughes.

Hughes, po tym jak pełnił rolę CFO Intela i współzakładał Intel Capital, zaangażował się w kilka uznanych w sektorze high-tech projektów. To m.in. kalifornijski Rambus, notowany na Nasdaq. Za prezesury Harolda Hughesa, działający na rynku m.in. półprzewodników, procesorów oraz płatności cyfrowych gracz osiągał wyceny na poziomie powyżej 4,5 mld USD. Nowy członek Rady Doradczej XTPL zasiada też w radzie nadzorczej kilku innych spółek technologicznych, m.in. w Quantenna Communications (chipy WI-FI, 0,6 mld USD kapitalizacji na Nasdaq) oraz View Inc. (sektor smart glass, 715 mln USD finansowania i 1,1 mld USD wyceny). Harold Hughes wspiera także inną z gwiazd sektora Przemysłu 4.0 z Krzemowej Doliny – doradza spółce Kateeva, komercjalizującej przełomowe rozwiązania w dziedzinie druku i tuszów do produkcji nowej generacji ekranów OLED.

Parafrazując hasło reklamowe Intela, można powiedzieć o XTPL: „Talent inside”. Mierzymy bardzo wysoko, więc sięgamy po wielkie talenty i doświadczenie. Harold Hughes jako doradca i przewodnik w Dolinie Krzemowej to dla nas bezcenny nabytek. Jego doświadczenie w komercjalizacji i skalowaniu firm mających złożone, unikalne technologie oraz swoboda z jaką porusza się wśród największych producentów elektroniki na świecie to dla XTPL wejście na nowy poziom – zaznacza Filip Granek, prezes oraz współtwórca firmy i zapowiada, że to nie koniec międzynarodowych transferów w XTPL.

Jeszcze w tym roku do Rady Doradczej XTPL ma dołączyć kilku kolejnych doświadczonych, rozpoznawalnych liderów globalnego sektora elektroniki. Sam XTPL intensywnie szykuje się do globalnej ekspansji, zgarniając kolejne zagraniczne nagrody za postępy w technologii (m.in. podczas ostatniego Display Week w Los Angeles) i jest w trakcie realizacji projektów typu proof-of-concept dla kilkudziesięciu potencjalnych partnerów z całego świata. W ten sposób dopasowuje rozwiązania do wymogów wdrożeń przemysłowych.

Udowadniamy, że jesteśmy w stanie komercjalizować naszą technologię u największych potentatów branży – zapowiada Filip Granek.

 

Harold Hughes od ponad 40 lat rozwija projekty hi-tech w Krzemowej Dolinie. W latach 1974-2000 piastował kluczowe funkcje (m.in. CFO) w Intelu, gdzie współzakładał Intel Capital. Następnie rozwijał takie spółki technologiczne jak Pandesic czy Rambus (jako CEO w latach 2005-12). Nowy członek Rady Doradczej XTPL zasiada obecnie w radzie nadzorczej kilku spółek technologicznych, m.in. w Quantenna Communications, View Inc. oraz doradza spółce Kateeva, komercjalizującej przełomowe rozwiązania w dziedzinie druku i tuszów do produkcji nowej generacji ekranów OLED. Harold Hughes jest absolwentem MBA Uniwersytetu Michigan. Przed rozpoczęciem kariery w biznesie przez 5 lat służył jako oficer w amerykańskiej armii. Profil LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/harold-hughes-08272129/

Wielki przemysł wyróżnia XTPL

Display Week w Los Angeles to najważniejsza konferencja w branży producentów wyświetlaczy. Wśród globalnych potentatów technologii nie mogło zabraknąć XTPL, które w tym roku zostało wyróżnione nagrodą za jedną z najbardziej obiecujących technologii spośród uczestników I-Zone (strefa innowacji) w ramach Display Week. Wielki przemysł docenił tym samym unikalność rozwiązań polskiej spółki. Laboratorium aplikacyjne XTPL S.A. rozpoczęło realizację kilkunastu projektów dla partnerów przemysłowych i naukowych z całego świata. Jeden z nich powstaje dla firmy z Doliny Krzemowej, działającej w branży półprzewodników.

 

Apple, Samsung, LG Display, Sharp, Intel – to tylko mały wycinek z pośród ponad 150 firm, które podczas Display Week prezentowały swoje rozwiązania w dziedzinie wyświetlaczy nowej generacji. W tym znakomitym towarzystwie znalazło się XTPL – wyróżnione nagrodą za jedną z najbardziej obiecujących technologii spośród uczestników I-Zone (strefa innowacji) w ramach Display Week. Dla tej spółki technologicznej – specjalizującej się w nanodruku ultracienkich linii przewodzących – jest to potwierdzenie, że w drodze do pełnej komercjalizacji ma pełne wsparcie globalnego przemysłu.

Rozpoczęta właśnie realizacja specyfikacji i prób technologicznych dla potencjalnych klientów to jedna z kluczowych faz komercjalizacji. W ten sposób potwierdzamy unikalne możliwości technologii XTPL dla konkretnych branż.  To też finalny etap prac przed rozpoczęciem negocjacji  umów na pierwsze wdrożenia przemysłowe. Gdy inwestowaliśmy w struktury i wyposażenie laboratorium aplikacyjnego zastanawialiśmy się czy rzeczywiście będziemy w stanie obłożyć je pracą w 100 proc. Dziś już wiemy, że ilość realizowanych projektów znacznie przekracza nasze wstępne założenia. Wielki przemysł potrzebuje rozwiązań oferowanych przez XTPL i testuje je właśnie w tym laboratorium – przyznaje Filip Granek, twórca technologii i CEO XTPL.

Partnerzy, z którymi obecnie XTPL realizuje projekty, mające na celu wypełnienie zadanych specyfikacji to międzynarodowi gracze z Doliny Krzemowej, Azji, Europy Zachodniej czy Bliskiego Wschodu, specjalizujący się m.in. w sektorach elektroniki użytkowej (wyświetlacze), smart packaging, security printing, półprzewodników oraz biosensorów.

Dla większości z tych sektorów nasze laboratorium jest w stanie przygotować dedykowane próbki nawet bardziej zaawansowane niż wymogi stawiane przez przemysłowców. Realizacja tych specyfikacji pozwala na uwiarygodnienie XTPL jako potencjalnego partnera i otwiera drogę do negocjacji pierwszych umów komercyjnych – podkreśla Filip Granek.

W jakiego typu umowy w najbliższych kwartałach celuje XTPL? Obecna faza komercjalizacji obejmuje  wyselekcjonowanie partnera i zarazem klienta, na zlecenie którego opracowana zostanie przemysłowa głowica drukująca i dedykowany tusz, zoptymalizowane do danego zastosowania. W kolejnym kroku jest już sprzedaż i seryjna produkcja. Innowacyjna głowica to serce systemu nanodruku XTPL. Działa ona na bazie unikatowego algorytmu i umożliwia ultraprecyzyjne nakładanie tuszu z nanocząstkami na podłoże oraz tworzenie linii przewodzących. To rozwiązanie, w całości produkowane przez XTPL,  jest dopasowywane do konkretnego zastosowania.

Przemysł rzuca nam wyzwania w postaci konieczności rozwiązania konkretnych problemów technologicznych z jakimi się boryka. Podejmujemy je, każdorazowo optymalizując, kalibrując naszą technologię i poszczególne jej parametry pod dany sektor. Już teraz linie przewodzące drukowane metodą XTPL osiągają parametry poniżej 100 nm – precyzja ta jest niespotykana i nie do osiągnięcia żadną inną metodą druku na świecie – dodaje członek zarządu XTPL.

Laboratorium aplikacyjne XTPL dla celów realizacji nadesłanych specyfikacji wykorzystuje takie powierzchnie jak szkło, elastyczna folia czy wafle krzemowe. Po obróbce próbek, ich pomiarach i weryfikacji właściwości, XTPL odsyła efekt prac wraz z raportem końcowym.

W najbliższych miesiącach czeka nas wiele rozmów i negocjacji m.in. w Dolinie Krzemowej i w Chinach. Wymienione regiony to obecnie główne ośrodki ekspansji dla XTPL. Zgodnie z planem deklarowanym w trakcie emisji akcji serii M, przed zakończeniem bieżącej fazy komercjalizacji, powinniśmy sfinalizować pierwsze umowy. Na dziś w pipeline mamy kilkadziesiąt projektów, z których około połowa dotyczy potencjalnych wdrożeń przemysłowych. Pozostałe projekty to klienci zainteresowani naszą drukarka laboratoryjną. Mamy zatem sporo pracy bo „wielki przemysł” już dostrzega ogromny potencjał naszych rozwiązań – podsumowuje Filip Granek.

XTPL składa prospekt w KNF. Wiesław Rozłucki szefem RN spółki.

Trzy kwartały temu XTPL S.A. zadebiutowało na New Connect. Teraz spółka jest już niemal na ostatniej prostej w drodze na główny parkiet warszawskiej giełdy – właśnie złożyła prospekt w KNF. XTPL aktywnie wspiera były prezes i współtwórca Giełdy Papierów Wartościowych Wiesław Rozłucki – nowo wybrany szef rady nadzorczej firmy.

XTPL S.A., posiadające absolutnie przełomową technologię drukowania nanomateriałów, wielkimi krokami zbliża się do pierwszego dnia notowań w indeksie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Spółka przechodzi na „dużą giełdę” w szybkim tempie, biorąc pod uwagę, iż we wrześniu 2017 r. debiutowała na New Connect. Obecnie firma może się pochwalić nie tylko kapitalizacją na poziomie 120 mln zł ale i dynamicznymi postępami w komercjalizacji swoich rozwiązań w dziedzinie nanodruku.

 – Nasza technologia wzbudza coraz większe zainteresowanie. Mamy wiele zapytań od potencjalnych partnerów biznesowych, zwłaszcza z Doliny Krzemowej. Realizujemy dużą liczbę projektów, w których weryfikujemy parametry naszej technologii w oparciu o specyfikacje z rynku. Jesteśmy obecnie w fazie najdynamiczniejszego rozwoju i to stanowi dla nas niezwykle silny impuls – podkreśla Maciej Adamczyk, członek zarządu i COO w XTPL.

Jeszcze w 2018 r. XTPL znajdzie się bliżej inwestorów zza zachodniej granicy (obecnie w jej akcjonariacie są już dwa niemieckie fundusze inwestycyjne). Po debiucie na GPW spółka ma być notowana na kolejnej giełdzie – frankfurckim Open Market (Freiverkehr), funkcjonującym przy Deutsche Borse. Rynki międzynarodowe to zresztą naturalny kierunek dla XTPL także w kontekście komercjalizacji technologii.

Ze względu na platformowy charakter rozwiązań XTPL w dziedzinie nanodruku, mogą one zostać wdrożone w wielu mocno rozwijających się branżach. Konsekwentnie weryfikujemy kolejne potencjalne obszary zastosowań naszej technologii – tłumaczy Maciej Adamczyk.

Poza rynkiem wyświetlaczy czy ogniw fotowoltaicznych, XTPL celuje w takie segmenty rynku takie jak m.in. biosensory, zabezpieczenia antypodróbkowe oraz mikroelektronika. Wartość samego rynku elektroniki drukowanej – stanowiącego jeden z głównych obszarów aplikacyjnych dla technologii XTPL – w 2017 r. szacowana była na ponad 29 mld USD. W 2027 r. ma to być już ponad 73 mld USD.

W najgorętszym okresie wzrostu XTPL stawia na doświadczenie i transparentność. Już dziś w firmie są eksperci wnoszący know-how zdobyty w rozwiniętych organizacjach, także z rynku finansowego. Kontynuacją tej strategii jest dołączenie dr Wiesława Rozłuckiego do rady nadzorczej spółki. Wieloletni prezes GPW został właśnie powołany na stanowisko jej przewodniczącego.

XTPL to już nie start-up a spółka świadomie i szybko budująca swoją tożsamość w świecie poważnego biznesu. Będę aktywnie wspierał spółkę w dążeniu do tego, by stała się ona synonimem nowej jakości dla inwestorów nie tylko na warszawskiej giełdzie. Wierzę, że w tak innowacyjnej spółce można wprowadzić to, co najlepsze z korporacyjnych doświadczeń z dużych firm. I to bez szkody dla mocnej dynamiki rozwoju i świeżości XTPL – zaznacza dr Wiesław Rozłucki.