XTPL Submicron Lab Printer

Inżynier R&D w Laboratorium Aplikacyjnym XTPL S.A.

Twoja rola:

 

Jako Inżynier R&D w Laboratorium Aplikacyjnym odpowiedzialny będziesz za optymalizację procesu druku ultra-cienkich linii na nowoczesnych urządzeniach XTPL, wytwarzanie próbek, a także ich wstępną charakteryzację. Będąc częścią zespołu XTPL będziesz uczestniczyć w badaniach i wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych. Do Twoich codziennych zadań będzie również należało aktywne uczestnictwo w spotkaniach i dyskusjach oraz regularne przekazywanie wyników swojej pracy.

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego (min. magisterskiego) z obszaru: elektroniki, inżynierii materiałowej, chemii, fizyki lub pokrewnych dziedzin;
 • doświadczenia w pracy badawczo-rozwojowej w obszarze nanotechnologii;
 • ukierunkowania na praktyczny wymiar prowadzonych prac z uwzględnieniem terminowości;
 • realizacji zamierzonych celów;
 • umiejętności kompleksowego rozwiązywania problemów;
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym pracę z tekstami technicznymi oraz tworzenie dokumentacji wewnętrznej;
 • zdolności komunikacyjnych i umiejętności pracy w zespole;

 

Oferujemy:

W XTPL dajemy Ci możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole tworzonym przez ludzi z pasją. Twoim i naszym sukcesem będą innowacyjne realizacje, którym początek dał pomysł i wiedza. Wierzymy w potencjał naszego zespołu, dlatego dbamy o jego rozwój dzięki warsztatom i szkoleniom, ale przede wszystkim komfortowym warunkom codziennej pracy w nowoczesnym laboratorium. Dodatkiem do konkurencyjnego wynagrodzenia jest motywacyjny pakiet świadczeń pozapłacowych. W ramach pracy będziesz miał również możliwość realizacji doktoratu wdrożeniowego.

Dowiedz się więcej o XTPL www.xt-pl.com i aplikuj.

Jeśli pasujesz do profilu kandydata, którego szukamy, prześlij swoje CV z dopiskiem „Inżynier R&D w Laboratorium Aplikacyjnym” na adres: hr@xt-pl.com

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

PMO specialist – Finance

Specjalista ds. rozliczania projektów w Biurze Zarządzania Projektami

Twoja rola:

Jako Specjalista PMO będziesz odpowiedzialny za wsparcie Kierownika Biura oraz Liderów poszczególnych komórek badawczych-rozwojowych. Twoje główne obowiązki skupiać się będą wokół trwających i przyszłych projektów dofinansowanych ze środków publicznych, a także projektów wewnętrznych.

Do Twoich zadań należeć będzie m.in.:

 • analizowanie zgłaszanego zapotrzebowania na materiały i usługi pod kątem kwalifikowalności wydatków
  i przyporządkowywanie ich do właściwego projektu;
 • prowadzenie procedur zakupowych począwszy od złożonego zapotrzebowania po końcowy odbiór usługi/towaru
  i płatność;
 • raportowanie wydatków i postępu rzeczowego do instytucji finansujących w formie wniosków o płatność;
 • pozostawanie w ciągłym kontakcie z opiekunami poszczególnych projektów;
 • realizacja zadań ad hoc koniecznych do wsparcia działów B+R.

Oczekujemy od Ciebie:

 • minimum 2-letniego doświadczenia w rozliczaniu i wdrażaniu projektów dofinansowanych ze środków publicznych, w szczególności funduszy europejskich;
 • wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji zamówień w projektach finansowanych ze środków publicznych;
 • doświadczenia w pracy z systemem SL2014;
 • znajomości MS EXCEL;
 • znajomości podstaw księgowości umożliwiających pracę się z działem księgowości;
 • znajomości podstaw prawa pracy i prawa cywilnego umożliwiających analizę dokumentów pracowniczych i umów handlowych oraz poprawne raportowanie do instytucji finansujących;
 • umiejętności redagowania pism i prostych umów;
 • znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację;
 • samodzielności i odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • krytyki i otwartości na krytykę;
 • umiejętności komunikacji i pracy w zespole;
 • umiejętności pracy pod presją czasu;
 • chęci rozwoju personalnego.

Twoim atutem będzie:

 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z lub PO Inteligentny Rozwój Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego;
 • doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów międzynarodowych;
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie (szczególnie z zakresu B+R).

 

Oferujemy:

W XTPL dajemy Ci możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole tworzonym przez ludzi z pasją. Twoim i naszym sukcesem będą innowacyjne realizacje, którym początek dał pomysł i wiedza. Wierzymy w potencjał naszego zespołu, dlatego dbamy o jego rozwój dzięki warsztatom i szkoleniom, ale przede wszystkim komfortowym warunkom codziennej pracy. Dodatkiem do konkurencyjnego wynagrodzenia jest motywacyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Dowiedz się więcej o XTPL www.xt-pl.com i aplikuj.

Jeśli pasujesz do profilu kandydata, którego szukamy, prześlij swoje CV

z dopiskiem „PMO Specialist” na adres: hr@xt-pl.com

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Konstruktor-projektant-mechanik, Laboratorium Mechatroniki XTPL

Twoja rola:

Do Twoich głównych zadań należeć będzie przygotowanie i modyfikacja dokumentacji CAD przy użyciu Autodesk Inventor  oraz zarządzanie dokumentacją techniczną i projektową generowaną w XTPL (2D, 3D). Wykorzystasz swoją kreatywność na poszukiwanie rozwiązań w zakresie usprawnień jakości produktu i produkcyjności oraz budowę prototypów. Ważnym elementem Twojej pracy będzie również uczestnictwo w badaniach, testach i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych oraz regularne spotkania i dyskusje zespołu.

Oczekujemy od Ciebie:

 • przygotowanie i modyfikacja dokumentacji CAD przy użyciu Autodesk Inventor (warunek konieczny)
 • zarządzanie dokumentacją techniczną i projektową generowaną w XTPL (2D, 3D)
 • zlecanie prac produkcyjnych podwykonawcom
 • poszukiwanie rozwiązań w zakresie usprawnień jakości produktu, produkcyjności, obniżania kosztów
 • uczestnictwo w badaniach i wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych
 • raportowanie wyników
 • testy i badania projektowanych rozwiązań, budowa prototypów
 • aktywne uczestnictwo w spotkaniach i dyskusjach

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum 3-letniego doświadczenia na podobnym stanowisku
 • wykształcenia wyższego technicznego z obszaru: mechaniki i budowy maszyn, automatyki i robotyki lub mechatroniki
 • biegłej obsługi narzędzi CAD – Autodesk Inventor
 • bardzo dobrej znajomości rysunku technicznego, GD&T (Geometric Dimensioning and Tolerancing)
 • znajomości zagadnień związanych ze sterowaniem maszyn i urządzeń, obróbką metalu i mechaniką maszyn, systemami montażu, techniką liniową, przeniesieniem napędu
 • zdolności analitycznych, samodyscypliny, skrupulatności oraz interdyscyplinarności w teorii i praktyce
 • inicjatywy twórczej, umiejętności samodzielnego myślenia, organizacji pracy oraz podejmowania decyzji
 • zdolności manualnych, obsługi narzędzi warsztatowych
 • znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie tekstów technicznych oraz tworzenie dokumentacji wewnętrznej
 • umiejętności pracy w zespole oraz efektywnej komunikacji
 • odporności na stres i umiejętności przystosowania się do zmian

Dodatkowym atutem będzie:

 • biegła obsługa pakietu MS Office, Office 365 oraz języków VBA, VB.NET, iLogic
 • znajomość elektroniki, elektryki, umiejętności lutowania, zdolność czytania schematów elektrycznych
 • aktywne prawo jazdy kat. B
 • znajomość Autodesk Vault i organizacji pracy w tym środowisku

Oferujemy:

W XTPL dajemy Ci możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole tworzonym przez ludzi z pasją. Twoim i naszym sukcesem będą innowacyjne realizacje, którym początek dał pomysł i wiedza. Wierzymy w potencjał naszego zespołu, dlatego dbamy o jego rozwój dzięki warsztatom i szkoleniom, ale przede wszystkim komfortowym warunkom codziennej pracy w nowoczesnym laboratorium. Dodatkiem do konkurencyjnego wynagrodzenia jest motywacyjny pakiet świadczeń pozapłacowych.

Jeśli pasujesz do profilu kandydata, którego szukamy, prześlij swoje CV z dopiskiem „Praca w Laboratorium Mechatroniki XTPL” na adres: hr@xt-pl.com

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.