XTPL – ULTRAPRECISE PRINTING OF NANOMATERIALS

Wyniki postępowania RPO/9/ZK

Zamawiający informuje, iż w odpowiedzi na zapytanie RPO/9/ZK z dnia 21.03.2018r wpłynęła jedna oferta, ktra spełniła wymagania udziału w postępowaniu.
Zgodnie z kryteriami wyboru ofert Zamawiający wybrał do realizacji ofertę firmy B&T NARZĘDZIOWNIA S. C. GRZEGORZ BRYJA ŁUKASZ TYC za kwotę 120 982,80zł brutto.

Zapytanie ofertowe RPO/10/ZK

Zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego, drobnego sprzętu montażowego, nanomateriałów i prekursorów oraz odczynników chemicznych.

Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV:
Główny:
33696300-8 Odczynniki chemiczne
Poboczne:
24000000-4 Produkty chemiczne
24300000-7 Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
18143000-3 Akcesoria ochronne
30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby
38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne
33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane
31440000-2 Baterie
38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne
24900000-3 Produkty chemiczne wysokowartościowe i różne
19522100-2 Żywice epoksydowe

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe RPO/10/ZK

Zapytanie ofertowe RPO/10/ZK – załącznik nr 1 arkusz kalkulacyjny oferty

Zapytanie ofertowe RPO/10/ZK – załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe RPO/10/ZK – załącznik nr 3 wzór umowy

Zapytanie ofertowe 11/2018

Zapraszamy Państwa do składania ofert na dostawę szkła laboratoryjnego i odczynników chemicznych.
Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV:
Główny:
33696300-8 Odczynniki chemiczne
Poboczne:
24000000-4 Produkty chemiczne
24300000-7 Podstawowe chemikalia nieorganiczne i organiczne
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38437000-7 Pipety i akcesoria laboratoryjne
33793000-5 Laboratoryjne wyroby szklane

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Zapytanie ofertowe nr 11/2018 v 28.03.2018

Zapytanie ofertowe nr 11/2018 załącznik nr 1 arkusz kalkulacyjny oferty

Zapytanie ofertowe nr 11/2018 załącznik nr 2 oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe nr 11/2018 załącznik nr 3 wzór umowy

Anulowanie zapytania ofertowego RPO/3/ZK

Zamawiający zgodnie z punktem X ust. 6 Zapytania informuje, że zapytanie zostało unieważnione.

Anulowanie zapytania ofertowego 10/2017

Zamawiający zgodnie z punktem X ust. 6 Zapytania informuje, że zapytanie zostało unieważnione.

Zmiana w treści zapytania RPO/8/ZK i przedłużenie terminu składania ofert.

Informujemy, że w postępowaniu RPO/8/ZK  zmodyfikowano treść zapytania jak i wzór umowy – załącznik nr 4. Jednocześnie przedłużono termin składania ofert do 28.03.2018r.

Zapytanie ofertowe opracowanie tuszu 2018-03-23

Zapytanie opracowanie tuszu – zał 4 wzór umowy 2018-03-23

Zapytanie ofertowe nr RPO/9/ZK

Zapraszamy Państwa do składania ofert na wykonanie według projektu i dostawę elementów metalowych konstrukcji drukarki laboratoryjnej.

Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV:
Główny:
45262670-8 Obróbka metali

Poboczne:
44316400-2 Drobne artykuły metalowe

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Zapytanie obróbka metali RPO/9/ZK

Zapytanie obróbka metali RPO/9/ZK – zał 1 arkusz kalkulacyjny

Zapytanie obróbka metali RPO/9/ZK – zał 2 oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie obróbka metali RPO/9/ZK – zał 3 – umowa o zachowaniu poufności

Zapytanie obróbka metali RPO/9/ZK – zał nr 4 wzór umowy

Zapytanie obróbka metali RPO/9/ZK – zał 5 oświadczenie chęci udziału w postępowaniu

Zapytanie ofertowe RPO/8/ZK

Zapraszamy Państwa do składania ofert na opracowanie formulacji tuszu opartego na nanocząstkach do zastosowania w druku na podłożach elastycznych.

Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV:
Główny:
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Poboczne:
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73110000-6 Usługi badawcze
73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe
73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Zapytanie opracowanie tuszu

Zapytanie opracowanie tuszu załącznik nr 1 arkusz kalkulacyjny oferty

Zapytanie opracowanie tuszu zał nr 2 oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie opracowanie tuszu zał nr 3 wykaz doświadczenia

Zapytanie opracowanie tuszu zał nr 4 wzór umowy

Zapytanie opracowanie tuszu zał nr 5 umowa o zachowaniu poufności

Wynik postępowania RPO/6/ZK

Informujemy, że postępowanie RPO/6/ZK na wykonanie według projektu i dostawę elementów metalowych konstrukcji drukarki laboratoryjnej zakończyło się bez wyboru wykonawcy.

W odpowiedzi na zapytanie nie wpłynęły żadne oferty.

Zapytanie ofertowe RPO/7/ZK

Zapraszamy Państwa do składania ofert na opracowanie formulacji tuszu opartego na nanocząstkach do zastosowania w druku na podłożach elastycznych.
Zamówienie dotyczy dostaw określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień kodami CPV:
Główny:
73000000-2 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze
Poboczne:
73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe
73110000-6 Usługi badawcze
73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe
73111000-3 Laboratoryjne usługi badawcze

Szczegóły znajdują się w poniższych załącznikach:

Zapytanie opracowanie tuszu

Zapytanie opracowanie tuszu – zał 1 arkusz kalkulacyjny oferty

Zapytanie opracowanie tuszu – zał 2 oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie opracowanie tuszu – zał 3 wykaz doświadczenia

Zapytanie opracowanie tuszu – zał 4 wzór umowy

Zapytanie opracowanie tuszu – zał 5 – Umowa o zachowaniu poufności