XTPL – ULTRAPRECISE PRINTING OF NANOMATERIALS

O ile drukarka XTPL to m.in. maszyna współrzędnościowa, która w docelowych rozwiązaniach będzie zastąpiony dedykowanymi rozwiązaniami pozycjonującymi, o tyle w przypadku głowicy drukującej oferujemy unikalny moduł, który jest sercem naszej technologii druku. Dzięki wielotorowo prowadzonym pracom badawczo-rozwojowym opracowaliśmy technologię umożliwiającą precyzyjne dozowanie tuszu oraz efektywną formę zadawania parametrów formujących końcową postać linii przewodzącej.

Drukarka XTPL to również elektronika i oprogramowanie. Część elektroniczna naszego systemu to liczne układy kontrolno-pomiarowe, których zadaniem jest umożliwienie pracy urządzenia nawet w warunkach przemysłowych, czyli w momencie narażenia na zakłócenia elektromagnetyczne. Część elektroniczna to również zaawansowane układy pomiarowe, moduły zadające sygnał formujący oraz jednostki obliczeniowe. W elektronice sterującej wykorzystaliśmy wysokowydajne układy ARM bazujące na systemie operacyjnym Linux oraz pracujące jako układy BareMetal. Dzięki temu dysponujemy dostatecznym zapasem mocy obliczeniowej, by w pełni kontrolować proces druku. Pomiar i zadawanie oparliśmy na technologii FPGA, dzięki czemu uzyskujemy najszybsze z możliwych prędkości zadawania sygnału i archiwizacji wartości mierzonych.

Drukarka laboratoryjna
Dostarczamy naukowcom i technologom w działach oraz instytutach badawczo-rozwojowych kompleksowe rozwiązanie – drukarkę wraz z zewnętrznym komputerem, intuicyjne oprogramowanie do sterowania procesem i działającą w oparciu o unikalny algorytm głowicę drukującą wraz z prostym systemem dozowania.

Całości rozwiązania dopełnia oprogramowanie. Nasze rozwiązanie to wysokowydajne algorytmy dostosowane do pracy w systemach typu RTOS, których zadaniem jest przetwarzanie danych nadchodzących z części pomiarowej, obliczanie nowych wartości elektrycznych dla głowicy drukującej oraz wyliczanie nowych współrzędnych przemieszczenia dla naszej maszyny drukującej. Zadaniem oprogramowania na komputery desktop jest zadawanie parametrów drukujących w oparciu o polecenia operatora oraz kontrola całego procesu drukowania.

W konstrukcji drukarki zastosowaliśmy wiele unikalnych rozwiązań. Na potrzeby ewaluacji stworzyliśmy maszynę, której wystarczająca dokładność pozycjonowania zapewni odbiorcom możliwość uzyskiwania ultracienkich linii przewodzących w kształcie i o parametrach spełniających ich oczekiwania. Bazując na informacji zwrotnej od naszych partnerów, opracowaliśmy drukarkę, w której zastosowaliśmy zarówno rozwiązania umożliwiające redukcję kosztów wytworzenia, jak i – tam, gdzie to było wymagane – najdokładniejsze mechanicznie oraz szybkie moduły i układy przetwarzające dane elektryczne.