XTPL – ULTRAPRECISE PRINTING OF NANOMATERIALS

Głowica XTPL, którą zaprojektowaliśmy, jest naszą własną konstrukcją, pozwalającą aplikować tusz z nanocząsteczkami oraz formować kształt linii przewodzącej. Jest to sterowany elektronicznie system o zwartej i modułowej budowie, w pełni parametryzowany przez użytkownika z poziomu intuicyjnego interfejsu. Z uwagi na to, iż elementy głowicy są modułowe i łatwe do wymiany/podmiany, czas przezbrajania/serwisu został skrócony do absolutnego minimum. W rozwiązaniu XTPL wyeliminowaliśmy również całkowicie potrzebę czyszczenia elementów głowicy, zastosowaliśmy bowiem jednorazowe i tanie końcówki, które są zmieniane na nowe po każdym przebiegu. Dodatkowo tak skonstruowaliśmy głowicę, aby żaden element pompy nie miał bezpośredniego kontaktu z aplikowanym medium . Dzięki temu możemy zniwelować błędy wynikające z pozostałości medium z poprzednich prób, a tym samym zwiększyć powtarzalność, wiarygodność i niezawodność uzyskiwanych wyników. Ta metoda pozwala nam też na analizę różnych tuszów/cieczy bez konieczności oddawania urządzenia do czasochłonnego i drogiego procesu mycia.

Nasze rozwiązanie ma kompaktowy rozmiar oraz niewielką liczbę punktów montażowych, dzięki czemu jego integracja w automatyczny system wielogłowicowy jest bardzo ułatwiona i szybka w realizacji. Instalacja w pozycji poziomej, pionowej czy kątowej nie ma natomiast wpływu na własności przeprowadzanego procesu.

Jednostką wykonawczą Głowicy jest silnik krokowy – urządzenie znane od lad dzięki czemu równie łatwe w kontroli i parametryzacji.

Zastosowanie silnika krokowego pracującego ze stałym momentem, z możliwością natychmiastowego startu i zatrzymania, możliwością jego sterowania w otwartej pętli (bez potrzeby kontroli i sprzężenia zwrotnego) oraz z niezwykle prostym, częstotliwościowym sterowaniem prędkością obrotową zwiększa precyzję, powtarzalność, produktywność, kontrolę i płynność dawkowania tuszu na powierzchni roboczej, nawet w zakresie bardzo niskich wydajności. Te parametry dozowania są nieosiągalne dla pomp z tradycyjnym napędem elektromagnetycznym i silnikowym. Dzięki łatwemu do zaprogramowania systemowi i zastosowaniu silnika krokowego bardzo ważny proces dozowania płynów jest równomierny, ciągły, niezmienny w czasie od momentu inicjacji do samego końca.