XTPL – ULTRAPRECISE PRINTING OF NANOMATERIALS

Używamy jedynie najwyższej jakości nanomateriałów o pożądanej wielkości, kształcie i właściwościach. Synteza nanomateriałów o unikalnych właściwościach to pierwszy krok do stworzenia nanotuszów o ściśle określonych parametrach, takich jak lepkość czy napięcie powierzchniowe oraz parametry kluczowe do wytworzenia ultracienkich linii XTPL.

W naszych laboratoriach prowadzimy eksperymentalne badania fizyko-chemiczne dotyczące właściwości nanomateriałów i nanotuszów, ze szczególnym naciskiem na badania starzeniowe. Nanotusze są ciągle udoskonalane dzięki interdyscyplinarnej współpracy naukowców z różnych dziedzin (chemicy, elektronicy, fizycy etc.) i ich cennym wskazówkom.

Naszym celem w zakresie nanomateriałów jest stworzenie unikalnej formuły nanotuszów dla procesu druku XTPL, zapewnienie ciągłej powtarzalności otrzymywania nanotuszów oraz zwiększenie ich produkcji ze skali laboratoryjnej na skalę przemysłową.

Właściwości linii opartej na nanosrebrze

Struktury tworzone obecnie na bazie nanotuszu receptury XTPL charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami w zakresie transparencji, przewodzenia i elastyczności. W procesie tworzenia linii przewodzących XTPL kontrolujemy również procesy chemiczne.