XTPL – ULTRAPRECISE PRINTING OF NANOMATERIALS

Zarząd

Dr Filip Granek CEO Co-founder

Lider naukowo-technologiczny projektu, to jeden z najlepszych na świecie specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania ogniw słonecznych oraz technologii opartych o nanomateriały. Przez blisko 10 lat pracował w najbardziej prestiżowych, międzynarodowych placówkach badawczych i przedsiębiorstwach typu Hi-Tech, m.in. Fraunhofer ISE (Niemcy), ECN (Holandia), ANU (Australia), Kingstone Semiconductor Company Ltd. (Chiny). Kierował pracami badawczymi w ścisłej współpracy z największymi przedstawicielami branży fotowoltaicznej z Europy, Azji oraz USA. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Burgena (Akademia Europea), stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członek prestiżowej Young Academy of Europe, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, stypendium nimieckiego DAAD, prestiżowy grant badawczy LIDER finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wyróżniony w rankingu wybitnych innowatorów nowej Europy „New Europe 100 Challengers”. Autor 70 publikacji naukowych i 30 międzynarodowych zgłoszeń patentowych i patentów.

Maciej Adamczyk COO

Manager z ponad 16 letnim doświadczeniem w obszarze business developmentu, fuzji i przejęć, finansów i sprzedaży B2B. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W przeszłości pracował m.in. dla Impel S.A (2014 – 2016). jako Dyrektor biura Rozwoju, Prezes Zarządu Impel Monitoring Sp. z o.o. SK, Black Lion NFI S.A. (2010 – 2011) jako dyrektor Inwestycyjny, FAM S.A. jako Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy (2005 – 2009) oraz Mostostal Wrocław S.A. jako Dyrektor Finansowy (2004 – 2009). Od 2016r. w XTPL S.A. jako Dyrektor Operacyjny.
Ponadto od 2017r. Maciej Adamczyk jest Prezesem Zarządu TPL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. TPL Sp. z o.o. posiada 140.020 akcji zwykłych serii L Emitenta wyemitowanych z przeznaczeniem na program motywacyjny dla pracowników i współpracowników Emitenta.
Od 2010r. jest również prezesem spółki doradczej Powiernictwo Finansowe Sp. z o.o.

Dyrektorzy

Marta Jankiewicz Dyrektor Marketingu i PR

Krzysztof Fijak Dyrektor ds. produktu

Dr Aneta Wiatrowska Dyrektor ds. technologii

Dr Bartosz Walter Dyrektor ds. rozwoju biznesu

Liderzy technologiczni

Dr Piotr Kowalczewski Lider zespołu badawczo – rozwojowego: Symulacje numeryczne

Dr Maciej Zięba Lider zespołu Badawczo – Rozwojowego: Nanomateriały i Nanotusze

Michał Dusza Lider zespołu badawczo – rozwojowego: Laboratorium aplikacyjne

Przemysław Cichoń Lider zespołu badawczo – rozwojowego: Głowica Drukująca

Zespół