XTPL Submicron Lab Printer

Zarząd

Dr Filip Granek CEO Co-founder

Lider naukowo-technologiczny projektu, to jeden z najlepszych na świecie specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania ogniw słonecznych oraz technologii opartych o nanomateriały. Przez blisko 10 lat pracował w najbardziej prestiżowych, międzynarodowych placówkach badawczych i przedsiębiorstwach typu Hi-Tech, m.in. Fraunhofer ISE (Niemcy), ECN (Holandia), ANU (Australia), Kingstone Semiconductor Company Ltd. (Chiny). Kierował pracami badawczymi w ścisłej współpracy z największymi przedstawicielami branży fotowoltaicznej z Europy, Azji oraz USA. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Burgena (Akademia Europea), stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członek prestiżowej Young Academy of Europe, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, stypendium nimieckiego DAAD, prestiżowy grant badawczy LIDER finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wyróżniony w rankingu wybitnych innowatorów nowej Europy „New Europe 100 Challengers”. Autor 70 publikacji naukowych i 30 międzynarodowych zgłoszeń patentowych i patentów.

Maciej Adamczyk COO

Manager z ponad 16 letnim doświadczeniem w obszarze business developmentu, fuzji i przejęć, finansów i sprzedaży B2B. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W przeszłości pracował m.in. dla Impel S.A (2014 – 2016). jako Dyrektor biura Rozwoju, Prezes Zarządu Impel Monitoring Sp. z o.o. SK, Black Lion NFI S.A. (2010 – 2011) jako dyrektor Inwestycyjny, FAM S.A. jako Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy (2005 – 2009) oraz Mostostal Wrocław S.A. jako Dyrektor Finansowy (2004 – 2009). Od 2016r. w XTPL S.A. jako Dyrektor Operacyjny.
Ponadto od 2017r. Maciej Adamczyk jest Prezesem Zarządu TPL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. TPL Sp. z o.o. posiada 140.020 akcji zwykłych serii L Emitenta wyemitowanych z przeznaczeniem na program motywacyjny dla pracowników i współpracowników Emitenta.
Od 2010r. jest również prezesem spółki doradczej Powiernictwo Finansowe Sp. z o.o.

Dyrektorzy

Marta Jankiewicz Dyrektor Marketingu i PR

Krzysztof Fijak Dyrektor ds. produktu

Dr Aneta Wiatrowska Dyrektor ds. technologii

Dr Bartosz Walter Dyrektor ds. rozwoju biznesu

Dr Alessio Gerardo Maugeri Dyrektor ds. rozwoju biznesu

Liderzy technologiczni

Dr Piotr Kowalczewski Lider zespołu badawczo – rozwojowego: Symulacje numeryczne

Dr Maciej Zięba Lider zespołu Badawczo – Rozwojowego: Nanomateriały i Nanotusze

Michał Dusza Lider zespołu badawczo – rozwojowego: Laboratorium aplikacyjne

Przemysław Cichoń Lider zespołu badawczo – rozwojowego: Głowica Drukująca

Zespół