XTPL Submicron Lab Printer

Zarząd

Dr Filip Granek CEO Co-founder

Lider naukowo-technologiczny projektu, to jeden z najlepszych na świecie specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania ogniw słonecznych oraz technologii opartych o nanomateriały. Przez blisko 10 lat pracował w najbardziej prestiżowych, międzynarodowych placówkach badawczych i przedsiębiorstwach typu Hi-Tech, m.in. Fraunhofer ISE (Niemcy), ECN (Holandia), ANU (Australia), Kingstone Semiconductor Company Ltd. (Chiny). Kierował pracami badawczymi w ścisłej współpracy z największymi przedstawicielami branży fotowoltaicznej z Europy, Azji oraz USA. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Burgena (Akademia Europea), stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członek prestiżowej Young Academy of Europe, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, stypendium nimieckiego DAAD, prestiżowy grant badawczy LIDER finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wyróżniony w rankingu wybitnych innowatorów nowej Europy „New Europe 100 Challengers”. Autor 70 publikacji naukowych i 30 międzynarodowych zgłoszeń patentowych i patentów.

Sebastian Młodziński CMO Co-Founder

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie biznesowe poparte licznymi sukcesami w wielu branżach, m.in. IT, medycznej, finansowej, reklamowej. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Wykładowca akademicki przedmiotów finansowych.

Maciej Adamczyk COO

Doświadczony manager z ponad 16 letnim stażem w obszarze business developmentu, fuzji i przejęć, finansów i sprzedaży b2b. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracował w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz w funduszach inwestycyjnych.

Dyrektorzy

Krzysztof Fijak Dyrektor ds. produktu

Dr Aneta Wiatrowska Dyrektor ds. technologii

Dr Alessio Maugeri Dyrektor ds. rozwoju biznesu

Dr Bartosz Walter Dyrektor ds. rozwoju biznesu

Liderzy technologiczni

Dr Mariusz Ozimek Lider zespołu badawczo – rozwojowego: Procesy Pre- i Post- Treatment

Dr Piotr Kowalczewski Lider zespołu badawczo – rozwojowego: Symulacje numeryczne

Dr Maciej Zięba Lider zespołu Badawczo – Rozwojowego: Nanomateriały i Nanotusze

Michał Dusza Lider zespołu badawczo – rozwojowego: Laboratorium aplikacyjne

Przemysław Cichoń Lider zespołu badawczo – rozwojowego: Głowica Drukująca

Zespół