XTPL

Zarząd

Dr Filip Granek CEO Co-founder

Lider naukowo-technologiczny projektu, to jeden z najlepszych na świecie specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii wytwarzania ogniw słonecznych oraz technologii opartych o nanomateriały. Przez blisko 10 lat pracował w najbardziej prestiżowych, międzynarodowych placówkach badawczych i przedsiębiorstwach typu Hi-Tech, m.in. Fraunhofer ISE (Niemcy), ECN (Holandia), ANU (Australia), Kingstone Semiconductor Company Ltd. (Chiny). Kierował pracami badawczymi w ścisłej współpracy z największymi przedstawicielami branży fotowoltaicznej z Europy, Azji oraz USA. Laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. stypendium Burgena (Akademia Europea), stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, członek prestiżowej Young Academy of Europe, stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, stypendium nimieckiego DAAD, prestiżowy grant badawczy LIDER finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wyróżniony w rankingu wybitnych innowatorów nowej Europy „New Europe 100 Challengers”. Autor 70 publikacji naukowych i 30 międzynarodowych zgłoszeń patentowych i patentów.

Sebastian Młodziński CMO Co-Founder

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie biznesowe poparte licznymi sukcesami w wielu branżach, m.in. IT, medycznej, finansowej, reklamowej. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Wykładowca akademicki przedmiotów finansowych.

Maciej Adamczyk COO

Doświadczony manager z ponad 16 letnim stażem w obszarze business developmentu, fuzji i przejęć, finansów i sprzedaży b2b. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracował w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz w funduszach inwestycyjnych.

Liderzy technologiczni

KrzysztoF Fijak Szef Departamentu Badań i Rozwoju

Dr Aneta Wiatrowska Lider zespołu badawczo – rozwojowego: Charakteryzacja materiałowa

Dr Mariusz Ozimek Lider zespołu badawczo – rozwojowego: Procesy Pre- i Post- Treatment

Dr Piotr Kowalczewski Lider zespołu badawczo – rozwojowego: Symulacje numeryczne

dr Maciej Zięba Lider zespołu Badawczo – Rozwojowego: Nanomateriały i Nanotusze

Przemysław Cichoń Lider zespołu badawczo – rozwojowego: Głowica Drukująca